Wniosek o powołanie świadka w sprawie rozwodowej wzór

W tym celu zamyka przewód sądowy i ogłasza wyrok w tym samym dniu lub czyni to na wyznaczonej specjalnie do tego dodatkowej rozprawie.Wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka Wnosz ę o: dopuszczenie dowodu z przesłuchania Barbary Mazur, zam.. Witam!. Sprawa ma nastąpić 29 czerwca 2009.. Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu orzekającego dotyczy sytuacji, gdy osoba wezwana na świadka nie może się stawić na wskazany termin z jakichś nadzwyczajnych powodów.…


Czytaj więcej

Wniosek o powołanie świadka wzór

Wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu.rtf : 60,6k : 013.. Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione.§ pismo procesowe,powołanie świadków (odpowiedzi: 2) Potrzebuje pomocy w napisaniu pisma procesowego o dopuszczenie świadków na okoliczność małoletnich dzieci …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt