Protokół z posiedzenia zespołu ipet

Jeszcze na początku XX wieku zapisywano go także w formie protokuł (sic!).. W spotkaniu uczestniczyło 14 członków ZI.. Wersja: Wielkość .Rozmowy z uczniami, wychowawcami, rodzicami Wychowawcy klas, pedagog 6.. Spotkanie organizacyjne Zespołu katechetycznego Omówienie zasad współpracy przygotowanie planu pracy zespołu opracowanie wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania dla każdego poziomu edukacji , przekazanie informacji uczniom Katarzyna Czwołek katecheci 1.09.2015 2.PROTOKÓŁ Z POSIEDZEN…


Czytaj więcej