Zaproszenie do składania ofert zapytanie o cenę

I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (o wartości poniżej 30.000 euro) Zakład Karny w Hrubieszowie (dalej: „Zamawiający") zwraca się z zapytaniem ofertowym i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 .ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA WYKONANIE BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA BOISKU PRZY SZKOLE PODSTAWOW…


Czytaj więcej