Wadliwe wykonanie dzieła rękojmia

Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?. Ten wpis znajduje się w .W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego (np. wadliwe wykonanie dzieła) druga strona umowy często nie jest zainteresowana dalszym finansowaniem takiego przedsięwzięcia.. Jednak w takiej sytuacji kupujący musi wykazać poniesioną .Kiedy z wykonawcą możesz podpisać umowę o dzieło.. Przyjmijmy, że wykonawca dzieła wykonał je wadliwie - urządzenie ma wady fizyczne, które zostały dostrze…


Czytaj więcej