Reprezentacja spółki jawnej wzór

Należy w tym miejscu przypomnieć, że rozwiązanie spółki jawnej powodują: .Zgodnie z nim spółka osobowa, czyli m.in. spółka jawna, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i .Spółka jawna.. PODATKI 2021 KOMPLET.wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki jawnej, złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie.. - osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlo…


Czytaj więcej