Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły za porozumieniem stron

Wicedyrektor może złożyć rezygnację.. To trzymiesięczne wypowiedzenie dotyczy właśnie odwołania.Sama rezygnacja nie powoduje zaprzestania pełnienia funkcji wicedyrektora, potrzebne jest jeszcze odwołanie, którego dokonuje dyrektor szkoły.. Potrzebne mi są wzory obu pism, bo nie jestem pewna, jakie powinny mieć brzmienie, do kogo być skierowane i na jakie akty prawne .1.. 4.Organ prowadzący przyjął rezygnację i zarządzeniem wójta z 18 lipca odwołał nauczyciela z funkcji dyrektora z 3-miesięcznym…


Czytaj więcej

Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego 2019

(B.K., Słupsk)[18] Art. 26 ust.. Ten sam organ może odwołać nauczyciela z tej funkcji m.in. w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 38 ust.. Z rozporządzenia w .Dotychczas nauczyciel wspomagający był zatrudniony w szkole w wymiarze połowy etatu przy pensum 26-godzinnym (13/26).. Zgoda rodziców na ponoszenie konsekwencji działań dziecka.. Od 01.09.2017 jest pracownikiem mojej szkoły i nadal pełni funkcję dyrektora do 31.08.2019 r.Zarówno w czasie tr…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt