Rozliczenie wspólników spółki cywilnej po rozwiązaniu

Każda z nich powinna być wszczęta osobno jako odrębna sprawa (wyrok SN z dnia 20 czerwca 1989 r., III CRN 166/89, OSPiKA 1990, z.. Teraz w 2011 roku zamierzam z niej wystąpić.. Od chwili rozwiązania spółki cywilnej, w kwestiach podziału majątku należącego łącznie do jej wspólników ustawodawca odsyła do przepisów regulujących współwłasność w częściach ułamkowych.. Temat dnia.. Rozwiązanie spółki cywilnej i rozliczenie między wspólnikamiRozwiązanie spółki cywilnej w większości przypadków następuj…


Czytaj więcej

Treść uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej

Także każda działalność i każda spółka kiedyś dobiega końca.. Konsekwencją powyższego była zmiana treści umowy spółki jawnej i spisanie umowy spółki jawnej pomiędzy nowymi wspólnikami: K.K. i R.K.. (…) Gdyby przyjąć wykładnię zawartą w .Warto zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 2008 r. o sygnaturze III CZP 34/08, zgodnie z którym "w sytuacji, w której jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki zapadła wprawdzie po wydaniu przez sąd rejestrowy…


Czytaj więcej