Skarga rodziców na dyrektora szkoły do kuratorium

Chodzi o dyrektorkę podstawówki.. Zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.Rodzice piszą skargi Rodzice korzystają z konstytucyjnego prawa do złożenia skargi, a dyrektor szkoły ma obowiązek jej rozpatrzenia, to znaczy zbadania problemu i zajęcia stanowiska w zgłoszonej sprawie, zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg zgłaszanych przez rodzi…


Czytaj więcej

Skarga na dyrektora szkoły do ministerstwa

Jak powinna wyglądać skarga na .Arkadiusz B., szef Krajowej Szkoły Skarbowości, oraz Krzysztof B., dyrektor Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów, w czasie, kiedy pracowali w resorcie .Wtedy dyrektor szkoły powinien wprowadzić tego typu obostrzenia" - mówił na konferencji prasowej w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego minister edukacji Dariusz Piontkowski.. Miejscowość, data;Skarga na nauczyciela to ostateczny, lecz dobry i jedyny sposób, aby sprawy ni…


Czytaj więcej