Zgubiona karta pojazdu a sprzedaż

W takiej sytuacji konieczne staje się wyrobienie wtórnika.. Istnienie karty ogranicza ryzyko tego, że przestępcy zarejestrują pojazd na fikcyjne nazwisko.. To czy masz mieć kartę pojazdu sprawdzasz w dowodzie rejestracyjnym w polu "karta pojazdu" jeżeli jest tam wpisany nr to jest to właśnie nr karty, która była wydana do tego samochodu.. Co robić?. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że pojazd został skradziony.Zgubiona karta pojazdu - co trzeba zrobić?. Fakt czy została ona wydana, jest odnoto…


Czytaj więcej

Zezwolenie cateringowe na sprzedaż alkoholu

c) Warunki wydania .Rada gminy będzie ustalać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu - także piwa i alkoholu do 4,5 proc. Będzie mogła także wprowadzić ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży .Zgodnie z art. 181 ust.. Czego nie stosujemy?. Czy w uchwale o zwolnieniu przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z opłat należy uwzględniać przedsiębiorców posiadających tzw. zezwolenie cateringowe?. Zakaz sprzedaży można jednak ominąć.. b) Załączniki do wniosku.. Wbrew pozor…


Czytaj więcej

Sprzedaż vat marża a naprawa samochodu

1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną .Podatek VAT przy sprzedaży samochodu służbowego.. Czy zakup samochodu na podstawie umowy sprzedaży można uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie, czy tylko .Wysokość podatku VAT jest wprawdzie taka sama, tj. 23%, jednak liczona jest od dużo mniejszej kwoty, czyli od samej marży, a nie od wartości netto sprzedaży.. Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość zastosowania szczególnej procedury opodatkowania dostawy używanych towarów.. Obowią…


Czytaj więcej

Zgoda małżonka na sprzedaż nieruchomości wzór

Wraz z mężem jesteśmy właścicielami garażu.. Sprzeciw.. Zgoda na zawarcie umowy najmu przez małżonka jest wymagana jednak tylko w jednej sytuacji - jeżeli wynajmowane mieszkanie należy do majątku wspólnego małżonków.Wzór zgody współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych Zaczynam "walkę" z krakowskimi urzędami o WZiZT oraz o pozwolenie na budowę.. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa .Czy potrzebna jest zgoda małżonka na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego - takie p…


Czytaj więcej

Uchwała wspólnoty na sprzedaż alkoholu wzór

Uchwały, których treść sprzeczna jest z prawem są nieważne, a Zarządca może odmówić ich realizacji.. Zebranie Wspólnoty ma prawo podejmować wszelkie uchwały dotyczące nieruchomości.. Zgoda użytkownika, zarządcy lub administratora budynku powinna zawierać informację o uchwale.. Deklaracja przystąpienia.. Pismo-dane kontaktowe w razie awarii w mieszkaniu.. Lepiej o nich wiedzieć.. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Zgoda na termomodernizację.. Nie wszyscy jednak wiedzieli o głosowaniu.. Sprzedaż a…


Czytaj więcej

Jak uniknąć vat przy sprzedaży samochodu

Jeżeli warunki te nie zostały spełnione, sprzedaż samochodu osobowego .Przeczytaj także: Samochodu "wprowadzonego do firmy" nie można sprzedać na VAT-marżę O ile w podatku dochodowym sprzedaż składników majątku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w postaci chociażby środków trwałych, zawsze generuje przychód (chociaż dochód niekoniecznie musi tutaj wystąpić, jeżeli bowiem niezamortyzowana część wartości początkowej .Podatek VAT przy sprzedaży samochodu służbowego.. Sprzedaż opo…


Czytaj więcej

Znaczki pocztowe sprzedaż hurtową

Nieruchomości, Motoryzacja, Komputery, Meble, Antyki, Telefony, Sprzęt sportowy i inneInternetowe katalogi znaczków pocztowych.. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu (np. newsletter, wiadomości SMS) przez Grupę OLX sp.. Polska .. Sport i Hobby » Kolekcje 20 zł .. Założona została w 1983 roku.. Po prostu została źle wydrukowana!. PolskaZnaczkami pocztowymi (filatelistyką) zaj…


Czytaj więcej

Zgoda spółdzielni na sprzedaż alkoholu

Wniosek o przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa odrębnej własności do lokalu Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.. Bardzo mi na nim zależy, jak mogę je osiągnąć w tej sytuacji?Ponieważ wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, z treści przedłożonej do wniosku uchwały wynikało, że właściciele w drodze indywidualnego zbierania głosów postanowili: w paragrafie pierwszym wyrazić zgodę; w paragrafie dru…


Czytaj więcej

Sprzedaż usług do wielkiej brytanii 2020

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi powstał w dacie wykonania usługi.Zgodnie z ustaleniami usługa została wykonana w dniu 13 maja 2019 r. W takiej sytuacji miejscem opodatkowania świadczonej usługi jest Wielka Brytania, ponieważ zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik, będący usługobiorcą, posiada siedzibę działalności.Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. Mimo to eksport usług należy odpowiednio dokumentować, aby…


Czytaj więcej

Ewidencja sprzedaży bez kasy fiskalnej wzór

2 ustawy oraz wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy .Co za tym idzie, sprzedaż bezrachunkowa jest powiązana ze zwolnieniem z kasy fiskalnej i ze zwolnieniem z VAT.. Jak widać, ewidencja sprzedaży bez kasy fiskalnej wcale nie jest taka trudna i nie powinna powstrzymywać nas od rezygnacji z wystawiania paragonów, kiedy spełniamy określone warunki.Ewidencję sprzedaży bezrachunkowej stosuje podatnik prowadzący podatkową księgę przy…


Czytaj więcej

Oświadczenie o sprzedaży mieszkania

Przed kupnem nieruchomości należy bezwzględnie sprawdzić, czy osoba, z którą mamy zamiar podpisać umowę, ma prawo właścicielskie do mieszkania, a co za tym .Przepisy ustawy o VAT w zakresie sprzedaży nieruchomości są niezwykle skomplikowane.. Teoretycznie wystarczyłoby zatem pismo (np. mail, sms), z którego treści niewątpliwie wynikałoby, że osoba, które je sporządziła uważa umowę za już niewiążącą.. Niestety opieranie się jedynie na brzmieniu przepisów może .Oświadczenie dla US/sprzedaż nieruc…


Czytaj więcej

Czy trzeba zgłosić sprzedaż samochodu do ubezpieczyciela

Nie ma mowy o staniu w kolejce, możecie to zrobić przez internet.. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje tym, że za ewentualne płatności związane z polisą - za okres od sprzedaży pojazdu do poinformowania .Sprzedaż samochodu - formalności, które trzeba wykonać w 2020 roku.. Jest to usługa bezpłatna, a do złożenia wniosku elektronicznie potrzebny jest profil zaufany.. Sprzedaż samochodu z nieważną polisą OC jest legalna - jednak nowy właściciel nie może po prostu pojechać nim do domu, gdyż nara…


Czytaj więcej

Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży samochodu

Postanowienia umowy sprzedaży w przypadku, gdy obie strony występują jako osoby prywatne, może modyfikować przepisy dotyczące rękojmi za wady.. Wśród możliwych modyfikacji znajdują się także przepisy dotyczące rękojmi za wady sprzedanej rzeczy, które mogą być ograniczone, a nawet wyłączone.Przy czym wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym.. Jej zasady ustalone są w ustawie.. Kupujący z kolei musi …


Czytaj więcej

Pieniądze ze sprzedaży mieszkania jako darowizna

Pytanie: W dniu 15.01.2007 r. rodzice przekazali mi darowiznę w formie środków pieniężnych na rachunek bankowy wspólny z moim małżonkiem.. Czy w takim przypadku muszę płacić podatek od darowizny.Kwotę ze sprzedaży powinna wykazać razem z innymi dochodami w zeznaniu składanym do końca kwietnia następnego roku.. Sprzedaż nieruchomości uzyskanej w darowiźnie.. Sposób ich rozgraniczenia zależy w dużej mierze od dokumentu spisanego przez osobę przekazującą majątek, a także od chwili, kiedy zostaną p…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu

Jak zrobić prezent na mieszkanie na Ukrainie w 2019 roku.. Jakie są cechy rejestracji paszportu biometrycznego?. Pełnomocnictwo dla członka rodziny .. Jak sporządzić protokół spotkania rodzica 2018.. Koszt udzielenia pełnomocnictwa.. Pełnomocnictwo rodzajowe - dotyczy możliwości wykonania przez pełnomocnika czynności określonego rodzaju, np. zawierać umowy najmu.Wygaśnięcie pełnomocnictwa dalszego następuje na skutek zarówno spełnienia się czynności wskazanych w treści umocowania (np. sprzedaż …


Czytaj więcej

Sprzedaż udziałów w spółce z oo 2019

Ze zmianą udziałowców są związane liczne formalności, które trzeba dopełnić.Ogólna zasada jest taka, że udziały w spółce z o.o. są zbywalne.. Dochód ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (podobnie jak akcji spółek giełdowych) jest opodatkowany PIT wg stawki 19%.. Gdy udziały dostałeś w spadku, należy sprawdzić jakie koszty .Poza tym wyjątkiem w przypadku spółek tylko podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty uważane są za zmianę umowy spółki kapitałowej.. Ch…


Czytaj więcej

Pisemna zgoda właściciela budynku na sprzedaż alkoholu wzór

Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym .pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku - jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.Ponieważ wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu jest czynno…


Czytaj więcej

Sprzedaż osobie fizycznej z ue a vat

Taki obowiązek mają podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust.. Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności może zostać wystawiona przez .Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych zobligowani są do rejestrowania na kasie fiskalnej tego rodzaju transakcji - obowiązek ten wynika z art. 111 ust.. P…


Czytaj więcej

Krs-z3 wzór wypełnienia sprzedaż udziałów

30 dni za Darmo PobierzPodwyższenie kapitału zakładowego.. Dzisiaj opiszę przypadek, w którym podwyższenie kapitału wymaga zmiany umowy spółki.. Jeżeli strony postanowią podpisać umowę sprzedaży udziałów w formie aktu notarialnego (co jest raczej rzadkością), to wówczas obowiązek pobrania i wpłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywać .Wniosek KRS-Z3 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółki z o.o. i spółki akcyjnej)…


Czytaj więcej

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży

Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.. Jeżeli interesuje Cię wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży, wniosek do pobrania i wydrukowania znajdziesz TUTAJ.Sprzedaż pojazdu nie wymaga jego wyrejestrowania.. **** Wypełnia właciciel, jeeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.W przypadku sprzedaży pojazdu, nie składa się wniosku o wyrejestrowanie, a jedynie zawiadomienie o zbyciu pojazdu.. W przypadku upoważnienia niespokrewnionej osoby - 17 zł.. Wniosek o zwrot zatr…


Czytaj więcej