Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty

Jaka jest ścieżka realizacji wypłaty świadczenia.Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego otrzymają dwukrotnie w trakcie trwania stażu świadczenie w wysokości 1.000 zł tzw. świadczenie na start.. To wynik nowych przepisów, które wchodzą w życie 1 .53a świadczenie dla nauczyciela stażysty na start, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego na…


Czytaj więcej