Spis inwentarza osoby ubezwłasnowolnionej wzór

Zgodnie z art. 1031 § 2 kodeksu cywilnego, w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wartości ustalonego w wykazie stanu czynnego spadku.Ubezwłasnowolnienie jest możliwe, gdy choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub występowanie innego rodzaju zaburzeń powodują, że dana osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem - wówczas orzeka się ubezwłasnowolnienie całkowite, bądź też gdy jest w tym zakresie ograniczona i potrzebuje…


Czytaj więcej