Wniosek o udzielenie informacji o stanie sprawy prokuratura

Art. 29 ust.3 uodo mówi: „Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej.Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać .Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja.. 2 „Wzory pism dla dłużnika".Wniosek: o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14: 19220: Wniosek: o urlop macierzyński podstawowy/rodzicielski + oświadczenie ojca dziecka: 4458: Wniosek: o ł…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt