Jak złożyć wniosek o umorzenie pożyczki 5000

Instrukcja składania wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przez osoby niezalogowanej 15zzd .O możliwości ubiegania się o bezzwrotną pożyczkę dla firm do 5000 zł, informowaliśmy już na łamach portalu Banki24 w ostatnich dniach.. Aktualnie, firmy które skorzystały z mikropożyczki w wysokości 5 000 zł, mogą starać się o jej umorzenie, pod warunkiem, że w ciągu trzech miesięcy od jej przyznania, nadal będą prowadzić dz…


Czytaj więcej

Wniosek o umorzenie pożyczki 5000 pdf

Wniosek składa się do właściwego powiatowego urzędu pracy w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.Urzędy już mają dane o firmach, a warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są w ocenie Abramowicza „nadmierną i nieproporcjonalną regulacją.". Nakłada na przedsiębiorcę obowiązek pamiętania o złożeniu dodatkowego wniosku (w momencie, gdy wiele firm walczy o przetrwanie z powodu epidemii).Zgodnie z art. 15zzd ww.. Wspominaliśmy również o tym, że o taką pożyczkę będą mogły się ubie…


Czytaj więcej