Wniosek o umorzenie kary ufg pdf

Od tej reguły są jednak pewne wyjątki.. 1 pkt 4 Statutu Funduszu, opiniuje Komisja powołana przez Zarząd Funduszu.. Wniosek o udzielenie ulgi można złożyć pisemnie, ustnie, elektronicznie lub telefonicznie.. 19 czerwca 2018.Każdy posiadacz samochodu jest zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC.. Ostatnio do kontroli zatrzymano mojego znajomego motocyklem.. Instytucja umorzenia grzywny, choć w praktyce rzadko stosowana, może zostać wykorzystana, jeżeli skazany, z przyczyn od nie…


Czytaj więcej