Wzór upowaznienia do złożenia wniosku oraz odbioru ekuz

Tagi: Ten dokument elektroniczny nie ma zdefiniowanych żadnych tagów.. Rozmiar: 333.6 KiB - Ilość pobrań: 8232.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ.. Poniżej zaznaczamy jedną z zagadkowych opcji odebrania karty:Załączniki.. wniosek jest zgody z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia…


Czytaj więcej