Jak obliczyć utracony zarobek pracownika wezwanego do wku 2019

wie o żadnej rekompesacie i odsyła mnie do wku mam dość jak wziąć do rezerwy to wiedzą a jak płacić to w .. wezwać ich nawet do 200 tysięcy .od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. osobom wezwanym do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, które utraciły zarobek z powodu stawiennictwa na wezwanie, na ich żądanie na podstawie zaświadczeń wydanych przez pracodawców przysługuje zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/3…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt