Walne zebranie stowarzyszenia a koronawirus

Powrót.. Przepisy zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej dają stowarzyszeniom możliwość przeprowadzenia walnego zebrania w formie elektronicznej.. 1 dzień temu.Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby, które odbędzie się 21 grudnia 2015 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 14.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.. W tym celu konieczna jest zgoda członków danej władzy stowarzyszenia wyr…


Czytaj więcej

Walne zebranie stowarzyszenia dokumenty

Walne zebranie 2020- Sprawozdanie z uchwalonych ustawJak zauważa OPOS, sytuacja stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii powoduje, że walne zebranie członków, które jest najwyższą władzą stowarzyszenia, nie będzie mogło zrealizować obowiązków formalnych, które na nim spoczywają.. Dn. 18 czerwca 2020 r. (czwartek) odbędzie się tegoroczne Walne Zebranie Członków CFA Society Poland.. W tym celu konieczna jest zgoda członków danej władzy stowarzyszenia wyrażona w formie dokumentowej.Walne …


Czytaj więcej

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia

Praw udziałou w walnym zebraniu mają członkowie Związku użytkownic, y działe wk ROD 2.. Uwagi organizacyjne: (na podstawie wzorcowego statutu OSP) 1.. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego .WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE .. Podczas zebrania prezes Robert Sobol przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres ostatnich czterech lat.. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Porozum…


Czytaj więcej

Walne zebranie stowarzyszenia 2020

z dnia ….. §2.Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy - 30 września 2020. na wniosek Zarządu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe".Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 20.04.2020r podjął uchwałę nr ZZ/20/04/2020/A/14 o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2020 roku (sprawozdawczo-wyborcze):Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 21.08.2020. w sprawie: przyjęcia Regulam…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt