Wniosek o dopuszczenie do posiadania broni

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni.. 8 ustawy z dnia 21 maja 1999r.. w 2013 roku) z celami posiadania broni B (ochrona bezpieczeństwa innych osób oraz mienia) oraz M (zarządzanie magazynem broni).Zgodnie z art. 30 ustawy o broni i amunicji osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów, o których mowa w art. 29 ust.. 6.Dopuszczenia do posiadania broni nie wydaje się osobom: niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związ…


Czytaj więcej