Wniosek o lokal socjalny warszawa

Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzające wysokość zarobków wnioskodawcyMieszkanie socjalne obligatoryjnie należy się osobom wyeksmitowanym z zasobów komunalnych, co do których sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzekł o uprawnieniu do tego typu lokalu (art. 14 ust.. Nie mogą one przekraczać 150 proc. najniższej emerytury przy .Po pierwsze, wniosek o zamianę lokali mieszkalnych.. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów.).. WNIOSEK DOTYCZY (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 1.1. …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt