Wniosek o przepisanie licznika enea

Sprawdź!. OT-1: Zlecenie ogólne : 11.. Dane te należy wpisać do protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego informacje o bieżącym stanie licznika.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ekosynergia Sp.. Nie należy składać dyspozycji demontażu licznika, chyba że chcemy uprzykrzyć życie Właścicielowi mieszkania.Niniejszy wniosek o zawarcie umowy kompleksowej stanowi oświadczenie Klienta o zawarciu tej umowy w przypadku, gdy Sprzedawca dokona pozytywnej weryfikacji wniosku.. Li…


Czytaj więcej