Umorzenie postępowania upadłościowego na wniosek dłużnika

Istnieje określony katalog przesłanek, kiedy dojdzie do umorzenia.. Postępowanie upadłościowe może być wszczęte tylko na wniosek złożony przez uprawniony podmiot: dłużnika, jego wierzyciela, przez podmioty, które są wymienione w art. 20 ustawy.. Osobami uprawnionymi są ci, którzy mogą złożyć „tradycyjny" wniosek o ogłoszenie upadłości w rozumieniu art. 20 prawa upadłościowego, a więc dłużnik oraz jego wierzyciele.Jak pokazuje praktyka, w takiej sytuacji w interesie dłużnika z reguły znajduje si…


Czytaj więcej

Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego wzór

Aby jednak uzyskać takie uprawnienie zdaniem Syndyk Magdaleny .W związku z tym w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada jakichkolwiek środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania wówczas sąd oddali wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub umorzy je w sytuacji, gdy postępowanie upadłościowe zostało już wszczęte.Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy.. Wniosek może złożyć m.in.:Forum › Fora › Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej › Wniosek o umorzenie - pytanie delikatne This topic has 12 o…


Czytaj więcej