Wniosek o wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego wrocław

Wypełnienie trwa dwie minuty.. KOLEJKA 2: odbiór dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu - demontaż, wpis w dowodzie rejestracyjnym adnotacji: hak, gaz, „L" itp., wykreślenie współwłaściciela, wpis/wykreślenie zastawu rejestrowego, przedłużenie pozwolenia czasowego,(miejscowość, data) Pouczenie: Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł* lub pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem 22 zł *Pełnomocnictwo udzielone członkom r…


Czytaj więcej