Wniosek o założenie księgi wieczystej kw-zal

POBIERZ: Założenie księgi wieczystej polega na złożeniu stosownego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w Sądzie Rejonowym - Wydziale Ksiąg Wieczystych, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.. Formularz KW-ZAL należy drukować dwustronnie.. Strona 1 wniosku KW-ZAL o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej.. Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału.. Zawsze aktualne.. Wniosek o założenie k…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt