Wpis hipoteki do księgi wieczystej

Zobacz serwis: Nieruchomości.. W pierwszej kolejności musimy mieć wniosek KW-WPIS (Wniosek o wpis do księgi wieczystej), który pobierzemy ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub otrzymamy w każdym sądzie rejonowym w dziale ksiąg wieczystych.Wpisy do księgi wieczystej dokonywane są przede wszystkim na wniosek.. Na przykład w sytuacji, gdy chcemy z księgi wieczystej wykreślić hipotekę, konieczne jest złożenie wniosku na formularzu KW-WPIS.. Informacje dotyczące sposobu wydruku i u…


Czytaj więcej

Zawiadomienie o wpisie hipoteki

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.. Jeżeli teoretycznie jedna z zawiadamianych stron, nie odbierze .Czynność wpis do księgi wieczystej reguluje Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. rozdział 6, postępowanie wieczystoksięgowe oraz ustawa o księgach wieczystych i hipotece.. Jakie sytuacje prawne wymuszają obowiązek złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej?. Na wniosek uczestnika postępowania zawarty w akcie notaria…


Czytaj więcej