Wzór uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do liceum 2019

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 sierpnia 2020r.. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskałWzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach.. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznali 31 lipca.Wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola S…


Czytaj więcej