Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej i zakaz kontaktów

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 29 sierpnia 2015 r. Przyniosła istotną zmianę, polegającą na tym, że od tej pory sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej toczą się w składzie jednego .Prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej.. Zgodnie z prawem, kontakty z dzieckiem pozostają niezależne od władzy rodzicielskiej - to dwie odmienne kategorie, choć w praktyce się łączą.Aby uniemożliwić kontakt …


Czytaj więcej

Wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem

Jest to najdalej idący środek dyscyplinujący rodzica, a jednocześnie najbardziej dotkliwy.. Natomiast samo postępowanie toczy się w ramach postępowania nieprocesowego.. Niestety wiem, że matka dziecka nastawia córkę przeciwko mnie.Radzi też, by rodzic, który wie, że nie będzie w stanie sprostać harmonogramowi kontaktów z dzieckiem z powodu różnych życiowych okoliczności, złożył wniosek o zmianę tego .Coraz częściej spotykanym przykładem utrudniania kontaktów z dzieckiem jest stawianie zarzutu …


Czytaj więcej