Zamiana mieszkania komunalnego prawo

Do kamienic w której mieszkam wprowadziła się rodzina która utrudnia mi życie ciągłymi imprezami.. To zdecydowanie jeden z najczęściej obserwowanych przypadków, zwłaszcza że rosnące ceny na rynku nieruchomości utrudniają kupno mieszkań o większym .. Prawo mieszkaniowe.. 20 tys. (45 m 2).. Na przeprowadzkę do mniejszego mieszkania własnościowego decydować się mogą samotne osoby, które z różnych powodów nie są już w stanie utrzymać dużego metrażu; osoby, które dostały pracę w innym mieście czy wł…


Czytaj więcej

Zamiana kary pozbawienia wolności na prace społeczne

Wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub .Zamiana kary pozbawienia wolności na karę użytecznych prac społecznych jak?. W chwili obecnej, o ile nie starał się Pan o odroczenie kary og…


Czytaj więcej

Wniosek o zamiana kary ograniczenia wolności na potrącenia wzór

Dostałam za to: - karę 11 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, - .Pierwotnie kwestię dozoru elektronicznego regulowała Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.. Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zamienia ją na zastępczą karę grzywny, przyjmując jeden dzie…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt