Zgoda wspólnoty na ogrzewanie gazowe wzór

innego opracowania" - opracowania oczywiście brak; decyzja PnB zakresem obejmuje instalacje gazowe.Dodatkowy warunek, jaki stawia wspomniany przepis, jest taki, że działka, na której chcemy postawić wiatę, musi mieć co najmniej 500 mkw., a takie obiekty mogą stanąć dwa na każde 500 mkw.Wspólnota zgody na odłączenie się nie powinna wyrażać, gdyż odcięcie jednego lokalu nie spowoduje znaczącego obniżenia kosztów ogrzewania, natomiast rozliczenie kosztów ogrzewania i utrzymania instalacji C.O. b…


Czytaj więcej