Zus zmiana adresu zamieszkania emeryta

Zmiany dokonuje się w formie pisemnej i przesyła lub .Zmianę adresu zamieszkania pracownika, pracodawca zgłasza poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA (do ubezpieczenia społecznego) i ZUS ZZA (do ubezpieczenia zdrowotnego) Przykład.. Osoby te muszą powiadomić organ rentowy o każdej zmianie w danych osobowych lub adresowych.. ZUS dokona zmiany dopiero od .Zmiana danych w ZUS - dane ewidencyjne i adresowe.. Imiona i nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL oraz nr dokumentu tożsamości to d…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt