Obrona pracownika przez związki zawodowe przed zwolnieniem

Zmiany w składzie chronionych działaczy związkowych mogą być dokonywane w każdym czasie.. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z pracownikiem niezrzeszonym to związek zawodowy na podstawie art. 30 ust.. Brak informacji .• Obowiązek konsultacji obejmuje zamiar wypowiedzenia umów o pracę pracownikom reprezentowanym przez związek zawodowy będącym członkami zakładowej organizacji związkowej lub pracownikom, którzy zwrócili się do związku zawodowego, a związek ten wyraził zgodę na obronę ich praw.. Zg…


Czytaj więcej

Opiniowanie aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły przez związki zawodowe

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 12/2018/2019: w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2019/2020: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 12/2018/2019 (24kB)Dlatego też, odnosząc się do zadanych pytań, należy stwierdzić, że obowiązek opiniowania arkuszy organizacji przez zakładowe związki zawodowe dotyczy wszystkich szkół publicznych, także szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, a contrario obowiązek ten nie obejmuje s…


Czytaj więcej