Elektroniczny zwrot dowodu rejestracyjnego

Kociewskiej 22.Brak dowodu rejestracyjnego może wynikać z jego: zagubienia, zniszczenia, zatrzymania przez diagnostę stacji kontroli pojazdów.. Wniosek o wydanie wtórnika tablic / wydanie dodatkowej tablicy / wydanie nowych tablic / wydanie nowego rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym.. W piśmie do ministra infrastruktury przypomniał, że kwestia obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, wynikającego z braku miejsca przeznaczonego na wpis dotyczący badań technic…


Czytaj więcej

Wniosek o elektroniczne odnotowanie zwrotu dowodu rejestracyjnego

Dowód rejestracyjny pojazdu.. zmiany: 2020-09-30 14:41:03 .Wniosek o śkreślenie adnotacji o zastawie.. Do wglądu: przedstaw ważną polisę OCZwrotu dowodu rejestracyjnego w każdym przypadku może dokonać również organ, który go wydał, czyli urzędnik w starostwie/wydziale komunikacji, w którym samochód jest zarejestrowany.. Data publikacji: 06.06.2019.. We wniosku on-line większość danych wypełnia się automatycznie, a cała operacja trwa zaledwie kilka minut.Teraz tematem na nowo zajął się poseł Paw…


Czytaj więcej

Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1) wniosek, 2) pokwitowanie z policji, 3) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,Policja przesyła dowód do właściwego organu, czyli urzędu komunikacji gminy, w której pojazd był zarejestrowany i tam starasz się o jego zwrot.. Kategoria sprawy Rejestracja pojazdów.. W tym celu należy udać się do organu, który wyda dokument, co do zasady jest to starosta lub pójść na policję.. Dzięki zmianie przepisów …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt