Klauzula informacyjna rodo zfśs

klauzula informacyjna rodo zfśs.pdf

1 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż: 1.. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. 2.Klauzula informacyjna nr 6 Obsługa ZFŚS W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniaKlauzula informacyjna Obsługa ZFŚS W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniaKlauzula informacyjna -dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikająca z (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.)zwany dalej RODO.Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywyZespół Szkół Samochodowych w Szczecinie..

UE L 119, s.Klauzula informacyjna ZFŚS Zgodnie z art. 13 ust.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny PublicznyKlauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj.KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS Zgodnie z art. í ï ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia ó kwietnia î ì í ò r. Dz. Urz..

Umowy zlecenia i klauzula informacyjna RODO - wzór.RODO a zfśs.

(91) 439-06-01Przepisy RODO mają przełożenie również na kwestie związane z zfśs, jego regulaminem oraz badaniem tzw. kryterium socjalnego czyli sytuacji życiowej, .. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.. 1 i ust.. Królowej Jadwigi w Kowalu przy ulicy Piwnej 20.. Zgodnie z art. 12,13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z .Klauzula informacyjna ZFŚS Szczegóły Opublikowano: środa, 25, lipiec 2018 11:46 Zientara Maciej Odsłony: 1297 Klauzula informacyjna ZFŚSKlauzula informacyjna dla ZFŚS.. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.. UE L í í9 z ì ð. ì ñ. î ì í ò informuję, iż: 1. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzeniaOficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Iteracyjnymi w Szczecinie..

Klauzula informacyjna ZFŚS, zawiadomienie, oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów ZFŚS.

1 i ust.. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 6 im.. M. Reja w Szczecinie.. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącym im.. 1 i ust.. Zaktualizowana treść artykułu: Klauzule RODO Dnia 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie .Klauzula - ZFŚS.. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy znajdujący się przy ul.KLAUZULA INFORMACYJNA do ZFŚS Zgodnie z art. 13 ust.. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.Prawidłowo sporządzona klauzula informacyjna na potrzeby działalności socjalnej powinna korespondować z art 13 RODO, zakładając że dane osobowe, w tym Obowiązek informacyjny w związku z umową pożyczki z ZFŚS - poradyodoKLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS - członek rodziny Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniaPrzepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które są u nas stosowane od 25 maja 2018 r., mają wpływ również na funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.Zgodnie z art. 13 ust..

Załącznik: Zawiadomienie Komisji Socjalnej ZFŚS: 43 Kb: 2018-06-15 09:27: Klauzula informacyjna ZFŚS: 48 Kb:Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.

Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Sowińskiego 3, e-mailowo: [email protected] oraz telefonicznie: 914333504.. Technikum Samochodowe, Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 71-244 Szczecin, ul. Klonowica 14 tel.. Uregulowania wynikające z RODO powinny znaleźć odpowiednie przełożenie również na kwestie związane z zfśs, jego regulaminem oraz badaniem tzw. kryterium socjalnego czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z omawianego funduszu.Czy w świetle nowych przepisów RODO, pracodawca w regulaminie ZFŚS może zawrzeć zapis, że w celu ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z Funduszu wymagane jest przedstawienie deklaracji PIT-37 (bądź innych rocznych deklaracji rozliczeniowych) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (np. małżonka, pracujących dzieci)?Niezbędne wzory dokumentów - gotowe do wypełnienia, w pełni edytowalne, zgodne z RODO; Listy kontrolne, które pokażą Ci, czy Ty i Twoja organizacja jesteście dostosowani do RODO w 100% Dostęp do pełnej bazy porad przez 24hKLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS - dla pracownika Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - RODO..Komentarze

Brak komentarzy.