Wypełniony arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu przez dyrektora
- zawsze terminowo sporządzam plan , jest on zgodny z planem rocznym i realizowanym programem oraz adekwatny do wieku dzieci - zawsze staram się aby tematy były atrakcyjne i pouczające dla .arkusze obserwacyjne • PRZEDSZKOLE • pliki użytkownika tu_iza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • arkusz obserwacji czterolatki matematyka.doc, arkusz obserwacji czterolatki ogólny.docJednym z zadań dyrektora przedszkola związanym z nadzorem pedagogicznym i monitorowaniem realizacji podstawy programowej jest prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.Arkusz oceniający zajęcia prowadzone przez nauczyciela w takich aspektach, jak: spójność treści programu zajęć z podstawą programową, kształtowanie kluczowych umiejętności wychowania przedszkolnego, zastosowane metody pracy oraz środki dydaktyczne.. Metody nauczania:Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb./ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy poszczególnymi fazami lekcji .ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r..

Prowadzona obserwacja zajęć przez dyrektora.

Przyjmuje postawę obserwatora ( ingeruje tylko wtedy, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka ).. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Dopasować charakterystyczne przedmioty do danego zawodu .. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Wstęp:Forum Interkl@sy - Wydrukuj wątek - Arkusz obserwacji zajęć: Arkusz obserwacji zajęć nie zmienia to faktu ze dalej czekam na jakies pomyslu na dobry arkusz hospitacji ;) bo przecież o tym napisalam;) Wysłany przez anturium (at) 2008-04-28 07:53:02 Re: Arkusz obserwacji zajęć hospitacja w przedszkolu wypełnienie arkusza: Sprawie .Arkusz obserwacji zajęć .. Roczny cykl 4 płyt CD z kompletną dokumentacją niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania.. 6.Rozmowa po obserwacji- to spotkanie nauczyciela i gościRozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli.. Nazwać czynności wykonywane przez np.: krawcową, lekarza itp..

4.przykladowy-arkusz-obserwacji-zajec-w-przedszkolu-obserwacja-oceniajaca.

Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.Obserwacja koleżeńska (praktyka współpracy nauczycieli) Obserwacja koleżeńska to lupa dla Twojego warsztatu pracy, pomoże ci dokładniej mu się przyjrzeć, ale decyzję odnośnie do zmian podejmiesz sam/sama.. Włącz powiadomienia.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)Dyrektor placówki obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą przeprowadzonych obserwacji jego zajęć.. Arkusz przed obserwacją 2.. Kultura pracy, punktualność: Uwagi o konspekcie: Ocena lekcji Spostrzeżenia pozytywne: Spostrzeżenia negatywne: Zalecenia: Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5. z podstawy programowej Temat zajęć Data obserwacji CELE OBSERWACJI: Poziom osiągnięcia założonych celów.5.. Prezentowany arkusz hospitacji uroczystości szkolnej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji - ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania .Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.5.

Marzenna Dąbrowska, Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 1.. Wyrażając zgodę na otrzymywanie powyższych powiadomień, oświadczam iż zapoznałem/am się z Regulaminem usługi i zgadzam się na stosowanie jego postanowień.Dokumentacja obserwacji (arkusze obserwacji ze scenariuszami obserwowanych zajęć) jest przechowywana przez dyrektora Przedszkola w segregatorze.. Odpowiada na zadane pytaniamgr Katarzyna Hrabia Przedszkole nr 14 Dąbrowa Górnicza staż pracy pedagogicznej 5, 5 lat.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Umiejętności planowania pracy opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczej.. Rozwija się, kiedy ją ćwiczymy.. OCENA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA 1.. Przedszkole Nr 81.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.CELE OPERACYJNE DOTYCZĄCE HOSPITOWANYCH ZAJĘĆ „DZIECKO WIE, POTRAFI, CHARAKTERYZUJE SIĘ ODPOWIEDNIĄ POSTAWĄ W OBSERWOWANEJ DZIEDZINIE" Dziecko potrafi-Rozróżnić i nazwać zawody .. Dokumentacja z obserwacji jest wpinana do indywidualnej teczki nauczyciela.. Wkład prowadzącego w doskonalenie warsztatu pracy: 4..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. W trakcie obserwacji zajęcia dyrektor posługuje się narzędziem badawczym.. Imię i nazwisko nauczyciela Imię i nazwisko obserwującego Klasa Przedmiot / rodzaj zajęć Treści nauczania realizowane .. Kontrolno - oceniająca - diagnoza jakości działań nauczyciela-wychowawcy w zakresie realizacji celów określonych dla danej lekcji lub zajęć iii.1.. Procedura przeprowadzania obserwacji w przedszkolu; Zadania dyrektora przedszkola związane z realizacją podstawy programowej; .ARKUSZ OBSERWACJI PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI Imię i nazwisko nauczyciela Imię i nazwisko obserwującego Data obserwacji, czas trwania przerwy Określić część korytarza/boiska (przy toalecie dla dziewcząt, przy toalecie dla chłopców, na środku korytarza, w szatni, na szkolnym boisku) CELE OBSERWACJIChyba że dyrektor w planie hospitacji ujął kilkakrotne hospitowanie danej osoby, co jednak w tym wypadku nie ma miejsca.. W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. Tematy dawały mi obraz pewnej3.. Można hipotetycznie przyjąć, iż dyrektor częściej hospituje danego nauczyciela, ponieważ ma zastrzeżenia do: 1. poprawności metodycznej i merytorycznej zajęć, 2. warsztatu pracy nauczyciela, 1.6.ARKUSZ OBSERWACJI DORADCZO - DOSKONALĄCEJ.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. W arkuszu odnotowuję swoje spostrzeżenia.. Obiektem obserwacji są głównie uczniowie i ich uczenie się.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Obserwacja sposobów określania celu zajęć Nauczyciele w moim liceum najczęściej rozpoczynali zajęcia od podania tematu zajęć.. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .1.. Arkusz kontroli niezbędny w każdej placówce.ZAMKNIJ ×.. Efektywną obserwację wspiera arkusz obserwacji opracowany przed lekcją.. Cel obserwacji: i. Doradczo - doskonaląca - pomoc nauczycielowi-wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia ii..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt