Wzór upoważnienie do odbioru wyników badań rezonansu magnetycznego
W dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów od 12 marca 2020r.. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - pobierz.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Odbiór badań możliwy jest także przez osobę upoważnioną przez pacjenta.. W sytuacji gdy osoba trzecia okazuje upoważnienie do odbioru wyników badań należących do pełnoletniego pacjenta, pracownik medyczny .. Dane zostały podane przez Pacjenta wskazanego w tym upoważnieniu.Upoważnienie do odbioru kopii dokumentacji medycznej 1.. Upoważnienie.. Jeśli chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań , pobierz i wypełnij odpowiedni .. Zgoda Pacjenta na badanie rezonansem magnetycznym.Dmog/0104 .. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .Dokumenty do pobrania dla pacjenta .. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieUpoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Upoważniam do odebrania mojego wyniku badania MR/TK, Rtg Pana/Panią .. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do uzyskania informacji o wykonanym badaniu/stanie mojego zdrowia Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego zdrowia Pana/PaniąPrzed przeprowadzeniem badania zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety, zawierajacej informacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia procedury badawczej..

Upoważnienie do odbioru wyników badań - wzór.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.. Cennik badań komercyjnych; Regulamin dostępu do sieci WiFi; Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań; Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi; Przetargi; Oferty pracy; KontaktNiniejszy regulamin ma na celu ustalenie jednolitych zasad udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz przedstawicielom ustawowym pacjentów, a także organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.Ja, niżej podpisany/a/ upoważniam Pana/ią/ .. legitymującego/ą/ się dowodem osobistym: seria .. numer: .. do odbioru decyzji administracyjnej o wpisie .Ankieta do badania rezonansu magnetycznego Ankieta dotycząca badań ortopedycznych Ankieta do badania mammograficznego Skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego Upoważnienie do odbioru wyników badania .Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia.. :071 784 26 66 UPOWAśNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADANIA TK LUB MRMusisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Rezonans magnetyczny wykonuje się również w przypadku urazów..

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej - pobierz.

Miejscowość i data:…………………………………………………………… 2.Odbiór wyników badań obrazowych (RTG, TK, MR, USG) odbywa się w rejestracji w holu głównym szpitala.. Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne.. Na życzenie pacjenta możliwe jest szybkie przesłanie wyników badania za pomocą poczty elektronicznej.Upoważniam do odebrania moich wyników badania TK/MR Pana/Panią: .. W przypadku niektórych badań, zaleca się użycie kontrastu - o jego zastosowaniu decyduje wyłącznie lekarz radiolog prowadzący badanie.. Oferujemy m.in. rezonans głowy, kręgosłupa, stawów, w tym kolana - ceny, a także pełna lista badań znajdują się w cenniku.Miejscowość, data:……………………………………………………….. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yWzory dokumentów Skierowanie na badanie lekarskie.. Nie wymagamy skierowania lekarskiego.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. : …., PESEL:.. imię nazwiskoAdam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466. wstrzymane zostają przyjęcia planowe na hospitalizację w trybie stacjonarnym w Oddziałach działających w strukturach Szpitala.W pracowniach TOMMA Diagnostyka Obrazowa wykonujemy rezonans magnetyczny głowy, brzucha, kręgosłupa, piersi, zatok, mózgu i inne..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA.. W zależności od badanego obszaru cała procedura trwa od 15 do 60 minut.. Ja, niżej podpisana/y .. imię i nazwiskoPlatforma e-learningowa skierowana do osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych; Informacje ogólne.. Badanie MR polega na oddziaływaniu polem magnetycznym na organizm.Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .Odbiór wyników badań następnego dnia po pobraniu od godz. 10.00 do 14.35 gabinet nr 101 I piętro, a w godz. 14.35 - 18.00 w Rejestracji Przychodni (osobiście z dokumentem tożsamości lub z upoważnieniem - wzór upoważnienia do pobrania w zakładce Dla Pacjentów/Wnioski i dokumenty).UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Imię i nazwisko badanego pacjenta PESEL Upoważniam do odbioru mojego wyniku badań MR niżej wskazaną osobę Imię i nazwisko osoby upoważnionej Numer i seria dokumentu tożsamości osoby upoważnionej Data Czytelny podpis pacjenta Wynik badania MR odebrałem(am) w dniu: Data Czytelny podpis osoby .. Odpłatność za dokumentacje medyczną - pobierz.. 6.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .Pesonel pracowni poinformuje o terminie odbioru wyników badania.. Skłodowskiej-Curie 73, rejestracja telefoniczna: 56 658 44 77 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA TK/MR.miejscowość i data..

Ponadto zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników.Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek.

Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ul. Pasteura 5 tel.. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA - REZONANS MAGNETYCZNY 87-100 Toruń, ul ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt