Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej epuap
Wybierz typ dokumentu.. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 13 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie naliczania amortyzacji od ww.. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej z załącznikami.pdf ( 518 KB ) ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej z załącznikami.pdf ( 463 KB ) Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 837 KB )Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) składa osoba, która z różnych powodów ma wątpliwości co do prawidłowości swojego postępowania w zaistniałym stanie faktycznym lub dotyczącego zdarzeń przyszłych, które mogą powodować pewne skutki w kwestii prawa podatkowego.. Znajdź kafelek Interpretacje podatkowe i kliknij go, a następnie wśród linków poniżej odszukaj i kliknij ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego.. Zasady wnoszenia opłat od wniosków.. Autor interpretacji:Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów 30 kwietnia 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez Krajową Informację Skarbową (znajdująca się pod adresem: Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała) i to właśnie do niej należy adresować wnioski..

Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.

Wybierz.. Objaśnienie dotyczy wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Organ, POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ul. Sixta 17 43-300 Bielsko-Biała A. środka trwałego w każdym miesiącu roku podatkowego i uznania jej za koszt uzyskania przychodu oraz zastosowania indywidualnej stawki .Opłatę za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej uiszcza się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.. ORD-IN jest drukiem, na którym od 1 lipca 2007 r. można składać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (art. 14b § 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U.. Krok 1: Logujemy się do serwisu ePUAP Profilem Zaufanym, wybierając opcję "Zaloguj za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości".Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składa się za pomocą druku ORD-IN, do którego można dołączyć załącznik ORD-IN/A, dający wnioskodawcy dodatkowe miejsce na opis sprawy i .Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejIndywidualna interpretacja podatkowa - kilka informacji o wniosku..

Kliknij Załatw sprawę.wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Adres elektroniczny do doręczeń(adres na portalu podatkowym lub w systemie ePUAP) 6)Jeśli chcesz złożyć wniosek o podatkową interpretację ogólną przez ePUAP - potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego.. W przypadku nieuiszczenia opłaty wnioskodawca jest wzywany do dopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie.. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u .ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Organ, do którego kierowany jest wniosek: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn.. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.. ZAKRES I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1.Instrukcja wypełniania ORD-IN..

W takim wypadku podstawowym zadaniem wnioskodawcy ...Wzory wniosków o wydanie interpretacji.

Opłaty należy wnosić na konto .Formularze do druku.. Wszystkie wnioski o wydanie WIS oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi decyzjami WIS należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-BiałaWniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Wzór tego formularza ustalił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie .Kliknij w nazwę tego bloczku, aby rozwinąć dostępne opcje.. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.. Decyzje te wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).. Przejdziesz do strony ze szczegółowym opisem sprawy.. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych .WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Wzór wniosku jest przeznaczony dla dwóch lub wi ęcej zainteresowanych uczestnicz ących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym.ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Organ, do którego kierowany jest wniosek: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or dynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej „ustaw ą ..

Szczegóły znajdziesz poniżej.Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS.

W tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzęduNie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Poniżej opisujemy, jak ta procedura wygląda.. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.. 5 ustawy o VAT .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Zanim zdecydujemy się na wysłanie prośby o opinię, możemy spróbować odnaleźć rozwiązanie swojego problemu między innymi w wyszukiwarce interpretacji lub w np. w pobliskim urzędzie skarbowym.Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i trybunałów Inny.. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (tekst rozporządzenia dostępny tutaj - rozmiar pliku 627 KB) wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (tekst rozporządzenia dostępny tutaj - rozmiar pliku 671 KB).. Adres elektroniczny do dor ęcze ń (adres na portalu podatkowym lub w systemie ePUAP) 6)ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Organ, do którego kierowany jest wniosek: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej „ustawą .. Wniosek o wydanie interpretacji może złożyć praktycznie każdy (indywidualnie lub grupowo) - osoba fizyczna (prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczej), jak i osoba prawna.. Kwotę tę należy wpłacić na właściwy rachunek bankowy organu, do którego kieruje się wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.. Sprawy związane z uzyskaniem interpretacji indywidualnej może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.Interpretacja indywidualna jest odpłatna, a jej koszt wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku, kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.systemie ePUAP.. Składanie wniosku o interpretację indywidualną - krok po kroku .. Co więcej, wnioskodawcą może stać się także osoba niemająca miejsca zamieszkania lub siedziby działalności w Polsce.wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMIWniosek o wydanie interpretacji indywidualnej można złożyć do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP): /KIS/wnioski..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt