Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
zm.).Wniosek .. Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na sprzedaż .Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć Opłaty Wysokość opłat za zezwolenia stałe zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu: napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa): 525 zł - przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży .Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający: - oznaczenie rodzaju zezwolenia, - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, - przedmiot działalności gospodarczej, - miejsce sprzedaży napojów alkoholowych,Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży: 1.. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy: 1.. Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020; Wybory Prezydenta RP 2020; Wybory do Sejmu i Senatu 2019; .. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych : 6.. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć : 5..

o wygaszenie zezwolenia na sprzeda ... - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .

poz. 23 z późn.. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Wymagane dokumenty Poprawnie wypełniony wniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierający następujące dane: • oznaczenie rodzaju zezwolenia, które przedsiębiorca zamierza wygasić (A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, B- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa, C- powyżej 18% .Wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Podstawa prawna: 1.. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.. Inne obiekty w których są świadczone usługi hotelarskie; Wzór pełnomocnictwa do CEIDG; Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychWydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z likwidacją punktu..

Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.

Ustawa z dnia 26 października 1982r.. pokój 104 .. Wypełniony „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin" (BOI-44).. Przejdź do WyszukiwarkiZgodnie z art. 18 ust.. Główna 47, 97-410 KleszczówKancelaria ogólna Odpowiedzialny Zespół spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowegoStanowisko ds. OSP i działalności gospodarczejtel.. Do wniosku dołącz: • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie punkt sprzedaży napojów alkoholowych,Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 13a PZP) - rok 2020; Zamówienia publiczne innych jednostek; Zgromadzenia publiczne; Wybory..

Wzór ...Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (formularze w pok.

Podstawa prawna: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r., tekst jednolity z dnia 20 września 2012r.Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty Brak opłat Miejsce złożenia dokumentów Urząd Gminy w Kleszczowieul.. Termin załatwienia: w ciągu 14 dni.. za pełnomocnictwo.1.. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych * ( A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo * ( B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) * ( C - powyżej 18% zawartości alkoholu * ( do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) / * ( do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)Nowelizacja ustawy z 10 stycznia 2018 r. - między innymi nowe obowiązki rad gmin w zakresie uchwał dot.. Podstawa prawna: - art. 18 ust.. poz. 487 z późn.. : 44 731 66 74Pokój numer 7 Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 .Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 4.. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Wniosek A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, Wniosek B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z .Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich Osoba do kontaktu: Ewa Misztal - Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień Pokój nr 13 Tel: 158724320 e- mail:..

sprzedaży alkoholu.

Miejsce załatwiania: Wydział Spraw Obywatelskich 14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24 .. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. 223 lub do pobrania na dole tabeli) - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,1.. Adres e-mail: [email protected], Miejsce odbioru: Wydział Spraw .UM Kobyłka - Przejdź do treści.. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), wówczas w kolejnym roku omawiana opłata przyjmie wartość 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów .Na wniosek przedsiębiorcy wydawane są zaświadczenia o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.. Title: Lesznowola, dn Author: UG Created Date: 3/26/2013 11:46:33 AM .Wygaszenie uprawnienia- transportu drogowego taksówką; Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej; Zgromadzenia publiczne; Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej; Organizacja imprez niemasowych.. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".» Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych » Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia » Wójt Gminy Łączna zaprasza do składania ofert dot.. „Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i rozbudowy drogi gminnej Podłazie - Krzyżka" » Deklaracja DostępnościDo pobrania: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: pobierz Wniosek o wydanie stałego zezwoleniwypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; oryginały zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł..Komentarze

Brak komentarzy.