Przygotuj kalkulację kosztów wycieczki klasowej
2.Kosztorys wycieczki przygotujecie w programie Excel (plik ma mieć nazwę Kosztorys).. Przed przystąpieniem do kalkulacji kosztów wycieczki należy wyszukać w internecie następujące informacje: 1.. W arkuszu kalkulacyjnym umieść: - ilość uczniów, - ilość opiekunów, - koszty podróży i zniżki na bilety (w obie strony), - koszty biletów miejscowych, - dwa noclegi, - zwiedzanie,Kosztorys wycieczki.. Odpowiedz | Nowy temat #1 05 Paź 2014 14:49. tuniolx tuniolx.. I ile osób pojedzie - ta informacja potrzebna jest nam po to by podać zainteresowanycm koszt takiego wyjazdu.WYCIECZKI SZKOLNE Zapraszamy organizatorów wycieczek szkolnych do skorzystania z zasobów informacyjnych portalu.. Ustalenie trasy wycieczki, celu, miejsc zwiedzania, noclegu, wyżywienia transportu, opiekunów.Kalkulacja kosztów.. 81% Plan 2 dniowej wycieczki do Krakowa; 85% Program wycieczki 3 dniowej do Warszawy dla pracowników firmy " X "83% Plan wycieczki 5 dniowej Gdańsk-Sopot-Gdynia; 84% Program wycieczki narciarskiej (7-dniowej) i kalkulacja8 Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych 1.. Propozycję menu na uroczystą kolację.. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 1 Moduł VIII Kalkulacja kosztów imprez i usług tury- stycznych .Program wycieczki 6-dniowej - St. Petersburg (Litwa - Łotwa - Estonia - Rosja) 27.05 Wyjazd wieczorem z Gdańska przez Elbląg ,Olsztyn , Ełk , Augustów na Litwę, nocne przekroczenie granicy w Budziskach 28.05 Przyjazd do Kowna rano, zwiedzanie Starego Miasta, przejazd do Szałwi, zwiedzanie miasta, Góra Krzyży, przejazd do Rygi, wieczorny spacer po Starej Rydze 29.05 Zwiedzanie Rygi .Buduj z Głową - kwartalnik kosztorysanta to publikacja, skierowana do branży budowlanej, administracji państwowej oraz samorządowej..

Kalkulacja kosztów wycieczki klasowej.

W uproszczeniu w układzie kalkulacyjnym wyróżnić można następujące zasadnicze pozycje kosztów: A.. Poziom 14Kalkulacja - inaczej rachunek kosztów jednostkowych (rachunek nośników kosztów).. 2010-01-09 22:46:47; Napisz sprawozdanie z dowolnego wydarzenia (wycieczki szkolnej, akademii,itp) 2010-11-07 08:31:29; Zredaguj sprawozdanie z dowolnej wycieczki szkolnej 2011-03-18 18:32:45; Napisz sprawozdanie z wycieczki.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Będziesz dostrzegał właściwości figur (liczba i rodzaj boków, miary kątów) i kształcił swoją wyobraźnię!Następną sprawą jest kalkulacja kosztów.. Musimy wiedzieć na ile dni jedziemy i co planujemy zwiedzać.. Liczymy, że zebrane przez nas informacje pomogą w napisaniu planu wycieczki i ułatwią wybór obiektu noclegowego w Krakowie.. Program trzydniowego wyjazdu zgodnie z zamówieniem.. Arkusz pozwala obliczyć koszt kilkudniowej wycieczki autokarowej z uwzględnieniem kosztu noclegów, posiłków, transportu, biletów wstępu, przewodników i ubezpieczeń.. Wyróżnia się dwie podstawowe grupy metod kalkulacji kosztów: podziałowa i doliczeniowa.. przygotuj kosztorys wycieczki 3 dniowej (pełne zestawienie kosztów z rozbiciem na wszystkich uczestników, kolejne dni oraz podsumuj koszty) oraz dwa pisma : jedno do dyrektora szkoły drugie do rodziców informujące o kosztach wycieczki, do obydwu dokumentów dołącz kosztorys oraz szczegółowy opis wycieczki z jasno określonym celem i planem (wstaw ilustracje .Rodzaje i metody kalkulacji Kalkulacja kosztów to ogół czynności obliczeniowych zmierzających do ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia przedmiotu kalkulacji, którym możebyć produkt lub usługa..

Kalkulację kosztów wyjazdu.

Opis, jak ma wyglądać arkusz znajduje się na tej stronie internetowej w dziale Arkusz kalkulacyjny w dokumencie Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc.. Początek i koniec wycieczki odbędzie się pod szkołą.Lekcja 2 - rysowanie prostych figur.. Wykaz prac biura turystycznego związanych z przygotowaniem i sprzedażą imprezy turystycznej.. Do tego zadania potrzebne jest już nam więcej danych.. Ceny noclegów.. W ramach tych metod wyróżniamy odmiany wskazane w tabelce.. Koszty bezpośrednie 1.4 1.. Koszty wyżywienia (ceny śniadań, obiadów, kolacji).. Zaproszenie wystosowane przez biuro podróży do kontrahenta zagranicznegona wycieczkę klasową do Wapiennicy w dniu 12.06.2006 r. Zostałam/-em poinformowana/-y, że wycieczka będzie trwała od godz. 8.00 do ok. godz. 18.00.. Dzisiaj skupię się na kalkulacji podziałowej.1 Koszty klasowej wycieczki praca w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel 1.. W wykazie uwzględnij koszt przypadający na jednego ucznia.. Zasady kalkulacji kosztów imprezy turystycznej Kalkulacja kosztów służy do określenia ceny imprezy turystycznej.. Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia wysokości kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji (najczęściej albo ustalając koszt całkowity wyprodukowania danego wyrobu, albo jednostkowy koszt wytworzenia).• rozliczanie kosztów • kalkulacja kosztu jednostkowego obiektu kalkulacji • wycena obiektów kalkulacji (produktów, usług, zleceń itp.) w księgach rachunkowych • (ustalenie wyniku finansowego i) sprawozdawczość finansowa • analiza kosztów Omawiany etap rachunku kosztów ma na celu ustalenie kosztu jednostkowego obiektu kalkulacjiPowrót KOSZTORYS KALKULACJA KOSZTÓW IMPREZY NOCLEGI MIEJSCOWOŚĆ Ilość Cena miejsca w czwórce Gdańsk 1 15,00 Sopot 1 40,00 Gdynia 1 20,00 75,00 RAZEM noclegi PROGRAM MIEJSCOWOŚĆ Nazwa programu Cena na osob ..

2014-01-13 20:18:2185% Program wycieczki 6- dniowej.

2004 Liczba uczestników: 40 osób (uczestnicy) 2 osoby jako opieka 1 pilot Środek transportu: LUX autokar, wyposażony w toaletę, Video, TV, barek .Metody kalkulacji.. tuniolx 05 Paź 2014 14:49 4164 1. zaplanuj wycieczkę .Wycieczka turystyczna, piesza w okolice Wałbrzycha Organizator: Biuro turystyczne „ FUN TRAVEL" Ul. Piekarska 6a 64-920 Piła (067) 214-81-92 (067) 214-81-93 Czas trwania wycieczki: 3 dni Termin wycieczki: 7-9.. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: - pojęcia związane z programem MS Excel: arkusz, komórka, wiersz, kolumna, - podstawowe możliwości programu MS Excel, - podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym, - sposoby wprowadzania danych do arkusza.Wycieczka narciarska - Zakopane Czas trwania wycieczki: 7 dni Termin wycieczki: 01-07.XII.2007 r. Liczba uczestników: 40 osób (uczestnicy) 2 osoby jako opieka 1 pilot Środek transportu: autokar wyposażony w toaletę, Video, TV, barek (odpłatnie) Wyżywienie: tylko śniadanie, reszta we własnym zakresie Nocleg: Hotel Mercure Kasprowy Zakopane *** Polana Szymoszkowa 34-500 Zakopane PROGRAM .Ból kolana - Boczne przyparcie rzepki - Chondromalacja Rzepki (Jak pozbyć się bólu kolan) - Duration: 10:31.. Ceny .Twoja klasa wybiera się na wycieczkę do Gdańska, przygotuj wykaz kosztów wycieczki.. Program wycieczki mogą Państwo skonsultować z licencjonowanym przewodnikiem po Krakowie..

Arkusz umożliwia kalkulację kosztów wycieczki szkolnej.Dokonuje kalkulacji kosztów wycieczki.

Ceny wynajmu autokaru (cena 1 km) lub ceny biletów komunikacyjnych.. Metoda kalkulacji zależy od rozmiarów produkcji, rodzaju produkcji i możliwości ich jednoznacznego ustalenia.. W zależności od rodzaju imprezy kalkulację można przeprowadzić w przeliczeniu na jednego uczestnika (imprezy sprzedawane indywidualnym klientom) lub kalkulować koszt całej grupy (np. dla wycieczki szkolnej), można też określić koszty dla poszczególnych .Excel - Kosztorys wycieczki.. Długości przejazdów (w km).. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.Napisz sprawozdanie z wycieczki do Kina 2016-11-16 15:11:59; Napisz sprawozdanie z wycieczki do teatru.. Zawiera wyjaśnienia i opinie autorytetów w dziedzinie kosztorysowania, zamówień publicznych i pokrewnych, komentarze i omówienia zmian w przepisach prawnych.Kalkulator kosztów wycieczki szkolnej 1.0.. Przedstawia tak opracowaną ofertę do akceptacji zainteresowanym, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w takiej imprezie.. Kalkulacja kosztów wycieczki klasowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt