Gratulacje z okazji wyboru na rektora
Czcigodny Księże Rektorze, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję RektoraSerdecznie gratuluję wyboru na stanowisko Rektora Naszej Lokalnej Uczelni.. Bardzo się cieszę, że udało Ci się zdać maturę bez żadnych trudności.. Życzymy Panu wielu sukcesów na nowym miejscu pracy.Złożył gratulacje z okazji wyboru na Rektora na kadencję 2008 - 2012.. Decyzja Uczelnianego Kolegium Elektorów o powierzeniu Panu Profesorowi tej misji jest potwierdzeniem szacunku i zaufania, którymi obdarza Wasza Magnificencjq spolecznoéé akademicka.8 lipca 2020 r. Rada Uczelni spotkała się z JM Rektorem Elektem prof. dr.. Za wszystkie dziękujemy!. Nie miałam wątpliwości, że tak się stanie.. Życzę Ci, by Twoi pracownicy i współpracownicy dostrzegli w Tobie .W przekazywaniu komuś gratulacji, ważne jest przede wszystkim to, aby były one szczere - jeśli nie cieszymy się z czyjegoś sukcesu, lepiej nie wikłać się w zbędne kurtuazje, które i tak zostaną rozszyfrowane jako fałszywe przez uważniejszych obserwatorów.. Podczas .Gratulacje z okazji narodzin wnuka - bardzo ważne wydarzenie - Wakacje - 2020. hab. Krzysztofem Kowalczykiem, aby złożyć gratulacje z okazji wyboru na urząd.. Gratulacje - przykład.. Mój wcześniejszy niepokój wynikał z faktu, że sukces zależy nie tylko od umiejętności, lecz również od szczęścia.Serdeczne gratulacje dla prof. dra hab. Marka Masnyka z okazji powtórnego wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Opolskiego składa Dyrekcja Instytutu Nauk o Literaturze wraz z pracownikami..

Gratulacje z okazji awansu.

Otrzymał 147 głosów na 183 możliwych.Prosze przyjaé serdeczne gratulacje z Okazji ponownego wyboru na zaszczytne stanowisko Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.. Gratulujemy innym wielu rzeczy: osiągnięć zawodowych, dobrych wyników w nauce, narodzin dziecka - właściwie okazji .Przykład 3: Gratulacje z okazji zdania matury.. Z wyrazami szacunku, Barbara BertelJeden kandydat i wielkie poparcie - prof. Roman Kołacz, obecny rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, będzie tę funkcję sprawował przez najbliższe 4 lata.. Podczas spotkania rozmawiano o rozwoju lubelskiej uczelni i planach nowego rektora.. List gratulacyjny od prof. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej.. Wielką Brytanię i Polskę łączy długa, wspólna historia i przyjaźń w Europie, NATO i gdzie .Zarząd Związku NSZZ „Solidarność" składa Koledze Włodzimierzowi Wolskiemu serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Rzeczywiście, oprócz faktu, że każdy teraz ma mały cud, każdy członek rodziny otrzymał również nowy status: żona stała się matką, mąż został .. Listy gratulacyjne przesłali też rektorzy wrocławskich uczelni..

Gratulacje z okazji zdobycia tej pasjonującej pracy.

Dyplom Uznania ze strony Wojskowej Komendy Uzupełnień w GliwicachGratulacje dla Pana Krzysztofa Brzezińskiego z okazji ponownego wyboru na Wójta Gminy Puławy w Wyborach Samorządowych 2018 od Pana prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego - Rektora UMCS w Lublinie.Serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Prezesa ZO PZW w Opolu dla kol.. Życzymy aby wytrwale, z równym zaangażowaniem pełnił swoje obowiązki wspierając interesy Pracowników a praca w strukturach Rady miała wpływ na budowania silnej .Życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego społeczności akademickiej PW składają: Rektor Akademii Morskiej (pdf, 225,25 kB) .. Marszałek Adam Jarubas spotkał się z Reginą Renz, rektorem Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.. Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB jest absolwentką Politechniki Białostockiej (kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie).Z okazji wyboru Pana Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka na Rektora Politechniki Śląskiej przedstawicielePrzykłady życzeń na gratulacje #Z2018 "Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko zapracowali.".

W głosowaniu kolegium elektorów wybrało na funkcję rektora prof. dr.

Z okazji wyboru na stanowisko rektora KUL szef resortu nauki Wojciech Murdzek przekazał osobiście gratulacje ks. prof. dr hab. Mirosławowi Kalinowskiemu.. Rozmowa dotyczyła m.in. nowych perspektyw rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.. Złożył gratulacje z okazji wyboru na Rektora na kadencję […]proszq przyj4é najszczersze gratulacje z okazji wyboru na Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Hurnanistycznego w Siedlcach na kadencjq 2020—2024.. Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej Bielsko-Biała (pdf, 335,05 kB)JM Rektor prof. dr hab. inż Krzysztof Wilde Politechnika Gdańska Szanowny Panie Rektorze, Magnificencjo, Społeczność absolwencka, której reprezentantem jest nasze Stowarzyszenie pragnie złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na Rektora Politechniki Gdańskiej.Z okazji jubileuszu 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na ręce JM Rektora wpłynęły podziękowania i gratulacje.. hab. Mirosławowi Kalinowskiemu, nowemu rektorowi elektowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wybranemu bezwzględną większość głosów przez Senat uczelni na kadencję 2020-2024.. Czego dowodem jest nowe stanowisko: To szczególny dowód wiedzy, kompetencji i najwyższego uznania, jakim obdarzyło pana Rektora całe środowisko akademickie Naszej Lokalnej Uczelni.Mam nadzieję na tę wspólną pracę z Państwem - powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB odbierając pierwsze gratulacje z okazji wyboru..

Kolejne gratulacje po wygranych wyborach spływają do prof. Marka Ziętka.

Życzę dalszych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej, pomyślności w realizacji programu wyborczego dla dobra Uczelni, oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.. Gratulacje z powodu Twojej błyskotliwej kariery.. KUL to uczelnia, która aktywnie przyczyniła się do powstania Konstytucji dla Nauki i reformy polskiego .Wczorajsza (19 grudnia) sesja Rady Powiatu Tureckiego była wyjątkowo uroczysta.. List gratulacyjny od prof. Andrzeja Gospodarowicza,W imieniu Stowarzyszenia „Kuźnica" z siedzibą w Krakowie, grupującego lewicowo-demokratyczną inteligencję, a także w imieniu redakcji czasopisma „Zdanie", składam gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2020-2024.Wojewoda lubelski Lech Sprawka składa serdeczne gratulacje ks. prof. dr.. Dobrze wiem y z jakim trudem i zapałem wykonywał Pan swoje dotychczasowe obowiązki w naszej firmie i decyzja o awansowaniu Pana wydaje nam się doskonałym posunięciem.. hab. Krzysztofa Kowalczyka.Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.. "Wybór ten jest wyrazem najwyższego poparcia, szacunku i zaufania dla Pana wiedzy i umiejętności.Szanowny Panie, proszę przyjąć nasze szczere gratulacje z okazji awansu.. Mamy nadzieję,Gratulacje z okazji awansu i dalszych sukcesów zawodowych w przyszłości.. Mariana Magdziarza nadesłał Wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś.. "Gratulacje dla @AndrzejDuda z okazji pańskiego ponownego wyboru na urząd prezydenta Polski.. Decyzja elektorów, reprezentujących całe środowisko Uniwersytetu Opolskiego jest wyrazem szacunku i uznania dla jakości i sposobu kierowania uczelnią w poprzedniej kadencji.. Ten niewatpliwy zawodowy i osobisty sukces, jest wyražnym dowodem docenienia dotychczasowego sposobu kierowania Uczelniq oraz osiqgnietego dorobku naukowego i pracy dydaktycznej na rzecz Alma Mater.Z okazji wyboru na stanowisko rektora KUL szef resortu nauki Wojciech Murdzek przekazał osobiście gratulacje ks. prof. dr hab. Mirosławowi Kalinowskiemu.. Pojawienie się dziecka w rodzinie jest znaczącym, niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich bliskich..Komentarze

Brak komentarzy.