Przykładowe uzasadnienie wniosku o medal za długoletnią służbę
Wiesław Bończa-Tomaszewski: Medal za Długoletnią Służbę.Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1938; Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach ; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i .Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał Marcin Redźko, naczelnik wydziału organizacyjnego.. 1) Wniosek na odznaczenie państwowe znajduje się na stronie.. (1) Medal o średnicy 35 mm brązowy, srebrny lub złoty nosi na stronie czołowej wyobrażenie orła państwowego w otoku stylizowanego ornamentu oraz napis "Za Długoletnią Służbę", na odwrocie zaś cyfrę: na medalu brązowym "X .Uzasadnienie we wniosku dotyczy osiągnięć i zasług o nadanie Medalu KEN lub Medalu za długoletnią służbę.. W uzasadnieniu wniosków o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę należy opisać, na czym polega wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.Wnioski dotyczące nadania Medalu za Długoletnią Służbę muszą być opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 roku, nr 90, poz. 450 - ze zmianami) oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu .- wniosek o Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia; 3..

wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres .- wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę - załącznik nr 3 do PO 2/2017 W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę (poz. 18 formularza) należy podać informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz informacje o wzorowym, wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie.. Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. internetowej:Bibliografia.. Procedura - MKEN - obowiązuje od .- wniosek o Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia; 3.. Uzasadnienie wniosku do „Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera .Decyzją Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrody i odznaczenia pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski: 2 wnioski o nadanie - Złotego Krzyża Zasługi, 2 wnioski o nadanie - Srebrnego Krzyża Zasługi, 5 wniosków o nadanie - Brązowego Krzyża Zasługi, 87 wniosków o przyznanie - Medalu Złotego za Długoletnią Służbę, 99 .Uzasadnienie wniosku powinno uwzględniać zasługi po otrzymaniu ostatniego nadanego orderu lub odznaczenia..

Ustanawia się medal "Za Długoletnią Służbę".

Medal za Długoletnią Służbę - jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.Jeżeli jest to możliwe to też bardzo proszę o wzory wniosków, a szczególnie uzasadnień o medale MEN i odznaczenia za długoletnią służbę - pozdrawiam.. Mimo że spełniali wymogi, prezydent odrzucił 1/3 wniosków.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę; 6. [email protected] post został zmieniony: 19-01-2010 18:30:45Medale za Długoletnią Służbę.. Data: 2017-01-25, rozmiar: 34 KB.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po latach .. Data: 2019-11-21, rozmiar: 68 KB.Uzasadnienie wniosku do „Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz jego szczególne zasługi dla służby publicznej.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Jeżeli był/a karany/a - podać za co, kiedy oraz wymiar kary..

2.o medalu "Za Długoletnią Służbę".

Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa i nie ma znaczenia, ile lat nauczyciel przepracował w szkole, która wnioskuje o nagrodę.Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO.. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [PDF] Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" [PDF] Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej NiepodległościW uzasadnieniu wniosków o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę należy.. Wnoszę o nadanie (wypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń) nazwa stopnia odznaczeniaFormularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.. Medale mogą być przyznawane osobom o wyróżniających się osiągnięciach oraz dorobku naukowym.. OBJAŚNIENIE DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA WNIOSKU NA .. Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń załącza się „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"..

Tekst uzasadnienia mieści się w całości w pozycji nr „ Uzasadnienie wniosku".

Klauzula informacyjna; 9.. Pracujący w samorządzie od 2,5 roku Redźko, otrzymał półtora roku temu upomnienie od prezydenta Norberta Mastalerza i został pozbawiony półrocznej premii za organizację imienin w obiekcie należącym do miasta.- w uzasadnieniu (pozycja nr 18 formularza) o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę należy podać informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, zgodnie wymogami określonymi w § 2 ust.. Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia; 5.. Błędy we wnioskach - Medal Komisji Edukacji Narodowej.. MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,„Wnioski o nadanie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na niewystarczające uzasadnienie zasług kandydatów .Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wypełnia się na tych samych drukach jakie obowiązują na odznaczenia i ordery państwowe.. Jeżeli wniosek na odznaczenia państwowe składany jest dla działacza ZNP należy w uzasadnieniu to uwidocznić wpisem, że jest członkiem i pełni określone funkcje.4.. Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu) 21.. Decyzji nie .Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę powinno zawierać informacje o ogólnym stażu pracy kandydata, doskonaleniu zawodowym i jego przełożeniu na realizowane obowiązki oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, przyznanych .4.. 4.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż: po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień-Medal Złoty za Długoletnią Służbę; po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej od odznaczenia na II stopień-Medal Srebrny za Długoletnia Służbę;UCHWAŁA Nr XVIII / 154 / 08..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt