Wniosek o wydanie dyplomu uś wydział humanistyczny
Jak co roku zaproszenie do współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia kierowane jest do nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, opiekunów i członków kół naukowych, a także osób zajmujących się nauką amatorsko.Uniwersytet Szczeciński - Wydział Humanistyczny al.. Osoby z Wydziału Humanistycznego, które nie otrzymały danych dostępowych proszone są o kontakt pod adresem [email protected]… czytaj więcej; 16.10.2020 Informacja1 odpis dyplomu w języku obcym i 1 odpis suplementu w języku obcym (jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym) odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt Osoby przyjęte na studia przed 1 października 2018 r. oraz osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty na .Wniosek o uznanie efektów uczenia się (w przypadku wzowienia studiów, przeniesienia) Pobierz (114.5 KB) Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym : Pobierz (28 KB) Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym : Pobierz (28 KB) Wniosek o wznowienie studiów : Pobierz (37.5 KB)Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym.. 2 ustawy (tj. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta - ich odpis w języku obcym): - dyplom ukończenia studiów w języku obcym, - suplement do dyplomu w języku obcym, za wydanie duplikatu:5..

... Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim.

Oficjalny fanpage Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego3.. Studenckich - Kampus Piastów) +48 91 444 31 08 - dziekanat Kampus Krakowska (Sekcja ds.. Studenci ostatnich lat studiów są obowiązani na 7 dni przed egzaminem dyplomowym złożyć w Dziekanacie wniosek o wydanie dyplomu i suplementu oraz ich odpisy.. Podpis absolwenta UŚWydział Nauk Humanistycznych KUL ma długą i bogata tradycję.. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiejWniosek nr 4 o przyznanie pokoju 2-osobowego z odpłatnością za drugie miejsce (wszystkie osiedla) Wniosek nr 5 o przyznanie miejsca w pokoju w Osiedlu Akademickim UŚ w Cieszynie Wniosek nr 6 o przyznanie pokoju małżeńskiego (wszystkie osiedla)Umowy, formularze, druki.. WNIOSEK.. UMK USOS poczta Moodle English Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń .. Pobierz.. Pomiń CKO - aktualności.. Wniosek o suplement w języku angielskim.. ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź .Imię nazwisko.. Studenckich - Kampus Krakowska) dos.usz.edu.pl - Pozostałe kontakty - Dział Obsługi StudentaWniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim - do pobrania ..

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym - do pobrania.

e-learning Zaloguj się do platformy Moodle.. od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje inny druk wniosku o wydanie .Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej (wniosek składa się we właściwym dziekanacie wraz z aktualnym zdjęciem) Do odczytania dokumentów PDF niezbędny jest program Adobe Reader .. Załącznik nr 8: Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu;WNIOSEK O DORĘCZENIE DOKUMENTÓW - operator pocztowy: 14.61 KB: WNIOSEK o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie: 43.9 KB: WNIOSEK o powtarzanie semestru: 27.61 KB: WNIOSEK o przepisanie oceny: 18.54 KB: WNIOSEK o studiowanie awansem: 16.67 KB: WNIOSEK o wydanie odpisu dyplomu i .Wniosek o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim Absolwentom broniącym się po 01.10.2019, z godnie z nowym Regulaminem studiów, Uczelnia na pisemną prośbę, w ramach kompletu, jeden z odpisów dyplomu może wystawić w języku obcym i jeden z odpisów suplementu w języku angielskim.Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice (Katowice, Poland).. w godz. 7 30-15 30: 501 166 379.. Wydział realizuje studia w zakresie: filologia: angielska, germańska, klasyczna, polska, romańska, niderlandzka, słowiańska, historia, historia sztuki, edytorstwo, wiedza o teatrze, sinologia..

o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym.

Piastów 40B, 71-065 Szczecin +48 91 444 27 63 - dziekanat Kampus Piastów (Sekcja ds.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie: 1. dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na: język angielski* język niemiecki* język francuski* język hiszpański* .. uczelnia Dziekanat WNS informuje, że wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym należy każdorazowo składać u właściwego pracownika Dziekanatu prowadzącego dany kierunek.Informacje o studiach, struktura organizacyjna, działalność naukowa, publikacje.Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa WNIOSEK o wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu Proszę o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów: I WARIANT - 60 zł - oryginał dyplomu i dwa odpisy w języku polskim, - oryginał suplementu i dwa odpisy w języku polskim, II WARIANT - 100 złWniosek o wydanie tzw. kompletu dyplomu (oryginał), Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym lub zdalnym (oryginał), 5 lub 6 fotografii (w stroju galowym) formatu 4.5 x 6.5 cm, (w podpisanej kopercie C6 z podanym imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu, jedno ze zdjęć podpisać),Wydział humanistyczny UŚ solidaryzuje się ze strajkiem kobiet - Profesor Koziołek odpisał już na ten list - mówi Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik UŚ..

za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust.

Pobierz.. Login studencki do usług Microsoft ma postać [email protected], gdzie 123456 to numer albumu.. Grono pracowników Wydziału tworzyli i nadal tworzą profesorowie uważani są za twórców polskiej myśli naukowej.. Fotografie do dyplomu - 4 szt., format: 4,5 X 6,5 cm (plus 1, jeśli student złoży wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym).Uwaga!. Wzory umów cywilnoprawnych obowiązujących na Uniwersytecie Śląskim; Umowa o zwrot kosztów podróży doktorantowi, studentowi, gościowi krajowemuKontakt tel.. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE - nabór W kwietniu 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.. Załącznik do Instrukcji wypisywania suplementu do DYPLOMU do Zarządzenia Nr44/2017 Rektora UKSW z dnia 22 czerwca 2017 r - do pobraniaStandardy formatowania prac dyplomowych na Wydziale Humanistycznym i dokumenty wymagane do dyplomowania (Aktualizacja: 31 maja 2017 r.) Standardy formatowania prac dyplomowych i dokumenty do dyplomowania na WH.doc Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora.Student upoważnia osobę/y do odbioru dokumentów związanych z tokiem lub zakończeniem studiów, np. zaświadczenia o byciu studentem, dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, świadectwa dojrzałości itp. 15.. CKO - aktualnościWydział Dziekan Wydziału/ Kierownik Jednostki .. Oświadczenie o samodzielności pracy (oświadczenie generowane jest na platformie e-kul po potwierdzeniu oryginalności pracy przez Promotora) 5.. Dziekanat ds.studenckich; .. Dokumenty oznaczone zapisane są w formacie Microsoft Word.. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego..Komentarze

Brak komentarzy.