Bip kraków oświadczenia majątkowe
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej.. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.BIP Miasta Krakowa - Strona główna BIP.. Klauzula informacyjna dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych .. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 6 lat, a po tym okresie - brakowane oraz usuwane z Biuletynu Informacji Publicznej.. następuje na mocy art. 25 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.Biuletyn Informacji Publicznej - informacje wyróżnione ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z art. 4 pkt.. : 12 429 22 10 fax: 12 429 22 24 e-mail: strona www: bip.krakow.wsa.gov.pl NIP: 676 11 14 921 REGON: 356774935 NBP Oddział Kraków: 75 1010 1270 0030 9822 3100 0000 Godziny otwarcia:* W związku z komunikatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydanym w trybie art. 34 rozporządzenia o ochronie danych z dnia 15 kwietnia 2020 r. o naruszeniu ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, zarejestrowanych do dnia 21 lutego 2020 r., dla których administratorem jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (ul.Wyłączenie jawności informacji zawartych w części B oświadczeń majątkowych, czyli: * informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie * informacji o miejscu położenia nieruchomości wymienionych w części A oświadczenia..

Komendant Komisariatu Policji w SkaleOświadczenia majątkowe 1 .

Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.. Paweł Dzierżak: - oświadczenie majątkowe za rok 2018, - oświadczenie majątkowe za rok 2019. zm.) do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązane są następujące osoby:Wzory do wypełniania oświadczeń majątkowych, Oświadczenia majątkowe za rok 2017, Oświadczenia majątkowe za rok 2016, Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Prokuratury Krajowej.Zgodnie z ustawą, będącą elementem tzw. tarczy antykryzysowej, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia ostanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31maja 2020 r. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - nadinsp.. * W związku z komunikatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydanym w trybie art. 34 rozporządzenia o ochronie danych z dnia 15 kwietnia 2020 r. o naruszeniu ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, zarejestrowanych do dnia 21 lutego 2020 r., dla których administratorem jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (ul.- oświadczenie majątkowe za 2018 rok, - oświadczenie majątkowe za 2019 rok..

Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski.pdfBIP Miasta Krakowa - Oświadczenia majątkowe UMK - wyszukiwarka.

Oświadczenia majątkowe Komendantów Powiatowych i Miejskich Policji województwa małopolskiego: Komendant Miejski Policji w Krakowie młodszy inspektor Zbigniew NOWAKOświadczenia majątkowe sędziów mają zostać opublikowane w Internecie do 30 czerwca 2017 roku.. "[Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej.. Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Oświadczenia majątkowe Wzory formularzy: Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta >>> Roman Kuster: - oświadczenie majątkowe za rok 2019.Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka)..

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych: dla radnego; dla Gminy; dla Powiatu; Instrukcja wypełniania oświadczenia ...Oświadczenia o stanie majątkowym za 2019 r. 1.

Niepodległości 190 NIP 526-00-13-054 REGON 012513262 tel.. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Gmina Raków zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.Oświadczenie majątkowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji .. z 2017 r. poz. 1875 z późn.. zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.Roczne oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2019.. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie - insp.. Zgodnie z art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.. W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz .BIP Miasta Krakowa - Oświadczenia majątkowe.. Sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie: 1..

"Druk oświadczenia majątkowego prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej , osoby wydającej decyzje administracyjne w ...Oświadczenia majątkowe.

Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt