Duplikat legitymacji studenckiej umk
Aplikacja, w któej chciałeś zostać uwierzytelniony nie ma uprawnień do korzystania z CAS.. W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.miejscowość data …………………………………………………….…….……….……….….… imię i nazwiskolegitymacji studenckiej; indeksu; dyplomu ukończenia studiów oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy; dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych.. Oprócz tego możesz zacząć kolekcjonować unikalne naklejki z hologramem ELS.. Wysokość opłat za dokumenty wymienione w ust.. Na podstawie Zarządzenia nr 75 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wydawania i wymiany legitymacji studenckich proszę o wydanie: elektronicznej legitymacji studenckiej / duplikatu legitymacji / wymianę legitymacji w związku z utratą jej ważności*.. Należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w Dziekanacie ds. 1.Legitymacja studencka Dziekanaty wciąż oczekują, że studenci po obronie licencjatu zwrócą im legitymacje i jakoś będą sobie radzić bez zniżek w czasie wakacji.. Legitymację uprawniają do wielu zniżek oraz ulg w opłatach, np. w komunikacji miejskiej.Program Absolwent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.. I rok (zarządzanie, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka ) System ratalny: 550,- x 8 ratKandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną..

1 wynosi: za wydanie legitymacji studenckiej - 5 zł;Collegium Medicum im.

Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej .. Jeżeli kandydat posiada legitymację studencką wydaną po 1 października 2019 r. i wniósł opłatę za legitymację - może starać się o zwrot tej opłaty.Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Opłaty za wydanie dokumentów studentom 1.. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.. Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji.. Osoby, które próbują dostać się na ten uniwersytet, nie muszą martwić się o swoje legitymacje.. 31-03-2019 Hologramy kolekcjonerskie na legitymacje studenckąUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to jedna z najlepszych uczelni w Polsce!. Uczelnia może wysłać studenta na jeden semestr lub na cały rok.Komputerowej UMK, 7) niezwłocznego powiadomienia dziekanatu o zmianie danych osobowych istotnych dla toku studiów, a w szczególno ści imienia, nazwiska, adresu, a tak że o zniszczeniu lub utracie legitymacji studenckiej, 8) poszanowania mienia Uniwersytetu,Opłata za legitymację doktorancką wynosi 17,00 zł..

Wzór legitymacji studenckiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W tytule przelewu należy koniecznie podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko, kierunek, wydział, rodzaj studiów, numer studenta.Jak zdobyć legitymację studencką UEK?. .Wydział Student Kandydat Nauka Student Wzory wniosków dla Studentów Wzory wniosków dla Studentów ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH.. Legitymację studencką (duplikat legitymacji studenckiej) wydaje się na wniosek studenta lub osoby przyjętej na studia.Czy osoby, które dysponują ważną legitymacją studencką UMK, a jednocześnie wniosły opłatę za wyrobienie legitymacji, mogą się starać o zwrot tej opłaty?. Zastanów, się czy i Ty nie chcesz zostać jej studentem.. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikolaja Kopernika w ToruniuWszelkie opłaty: czesne, za legitymację, za powtarzanie należy wpłacać na indywidualny numer konta.. Po wpisaniu na listę studentów oraz opłaceniu legitymacji, te trafiają do rąk studentów.. Kandydaci wnoszą opłatę po zakwalifikowaniu na studia, a dowód jej wpłaty dostarczają wraz z innymi dokumentami do odpowiedniej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu …o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej..

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej.

I tak aż do rozpoczęcia .Studia stacjonarne, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.Erasmus, a raczej Erasmus+ jest programem studenckim, w ramach którego uczelnie europejskie nawiązują współpracę, by ich studenci mogli wyjeżdżać na studia zagraniczne.. Dotychczasowa legitymacja musi zostać zablokowana.I.. 052 585-3511 fax 052 585-3505 e-mail: [email protected] uprawnień do korzystania z CAS.. Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej odnotowuje się w rejestrze wydanych legitymacji, w którym wpisuje się: imiona i nazwisko studenta, numer albumu oraz datę wydania legitymacji.. Z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.Strona inernetowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Nowe oznakowanie studenckich hologramów ELS - numer seryjny na naklejce 31-03-20 31-03-2020 r. i 31-10-2019 r. najnowszy hologram els na legitymację studencką już dostępny!. W celu uzyskania duplikatu legitymacji studenckiej należy na indywidualne konto studenta wnieść opłatę w wysokości 33 PLN i przynieść do dziekanatu wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty.3.. Sprawdź ceny nalepek oraz dowiedz się więcej o uczelni!Nowe oznakowanie studenckich hologramów ELS - numer seryjny na naklejce 31-03-20 31-03-2020 r. i 31-10-2019 r. najnowszy hologram els na legitymację studencką już dostępny!.

Duplikat legitymacji studenckiej zostanie wystawiony po opłaceniu kwoty należnej za jego wydanie.

Ustala się następujące opłaty za wydanie studentom (I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich) niżej wymienionych dokumentów: a) legitymacji studenckiej - 5,00 zł (duplikat - 7,50 zł), b) elektronicznej legitymacji studenckiej - 17,00 zł (duplikat - 25,50 zł), c) indeksu - 4,00 zł (duplikat - 6,00 zł), 2.Elektroniczna Legitymacja Studencka i Doktorancka.. Opłata za duplikat legitymacji wynosi 25,50 zł Co należy zrobić w przypadku zgubienia/kradzieży legitymacji?. 31-03-2019 Hologramy kolekcjonerskie na legitymacje studenckąOpłaty za wydanie dokumentów (z wyjątkiem opłaty za legitymację i indeks oraz czesne) można wpłacać na rachunek bankowy numer: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687. Rejestr może być prowadzony w postaci elektronicznej.. Studiów doktoranckich (pok.. Uzasadnienie** .Duplikat legitymacji studenckiej przygotowuje się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.. Wysokość opłaty czesnego w roku 2020/2021: Studia I stopnia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt