Zmiana godzin pracy po urlopie macierzyńskim
Dzień dobry, Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony.. W związku z zakończeniem okresu ochronnego kobiety, która powraca do pracy po wykorzystanym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie adopcyjnym pracodawca teoretycznie ma prawo wypowiedzenia pracownicy umowy o pracę.Coraz rzadziej rodzice ubiegają się o urlop wychowawczy.. Witam,po zakończeniu urlopu macierzyńskiego chciałabym wrócić do pracy na 7/8 etatu.. Jeśli więc chcesz zmienić pracę niedługo po urlopie macierzyńskim, zacznij poszukiwania co najmniej 3 miesiące przed jego końcem.. Jak powszechnie wiadomo, pracownika na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, obejmuje szczególna ochrona przed zwolnieniem z pracy.Kodeks pracy a praca po urlopie macierzyńskim Wraz z końcem urlopu macierzyńskiego kończy się szczególna ochrona, która przysługuje kobietom w trakcie ciąży i podczas tego urlopu.. Przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego dostałam również informację, że zostanę przeniesiona po powrocie z urlopu macierzyńskiego na inne stanowisko pracy.. Zaległy urlop z 2012 r. przekształcono mi z 10 na 6 dni.. Bardzo proszę o pomoc.. Po tegorocznej nowelizacji przepisów o czasie pracy pojawiła się wątpliwość, czy termin 1-tygodniowy na poinformowanie pracowników o rozkładzie czasu pracy dotyczy również przypadków zmiany rozkładu w trakcie miesiąca.Zainteresował Cię ten wpis?.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Najpierw zgodnie z prawem wykorzystasz właśnie urlop macierzyński, a po nim - urlop rodzicielski.Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. W tym celu kliknij >>> tutaj.. Art. 183(2) Kodeksu pracy: Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na .Czy pracownica po urlopie macierzyńskim musi wyrazić zgodę na zmianę miejsca pracy?. Przyczyną tego jest najczęściej zbyt długi okres, w którym nie mają styczności z pracą oraz trudności związane z późniejszym powrotem do pracy.. Przydzielono nam nowe obowiązki, ale co najgorsze nowe godziny pracy.Sytuacja taka nie przyniosłaby jednak - w braku woli pracodawcy - skutku w postaci ustalenia godzin pracy pani Barbary w godzinach od 6.30 do 12.30.. W styczniu otrzymałam umowę na czas nieokreślony..

21 grudnia wróciłam do pracy.

W międzyczasie moje obowiązki rozdzielono na kilka osób i gdy wrócę do pracy, to nie będę miała co robić w firmie.. W związku z reorganizacją działów miała w moim przypadku nastąpić zmiana warunków pracy: nowe stanowisko, podległe dyrektorowi, z zachowaniem poprzedniego wynagrodzenia.Podwyżka po urlopie macierzyńskim.. Okres tych urlopów jest przyjmowany jako okres pracy, co powoduje nabycie prawa do urlopu za okres opieki nad nowo narodzonym dzieckiem.Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim oraz na urlopie rodzicielskim, po zakończeniu tych urlopów ma prawo do przedłużenia okresu przebywania z dzieckiem, wykorzystując urlop wypoczynkowy.. Przysługujący po urodzeniu dziecka okres urlopu rodzicielskiego i .Przepisy art. 183 2 i 186 4 kodeksu pracy przewidują, iż bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (urlopie na warunkach macierzyńskiego), urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim i wychowawczym .Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka.. Witam, od 07.06.2016 byłam na 6-miesięcznym macierzyńskim 100% płatnym.. Czy złożenie wniosku o obniżenie etatu do 7/8 (w czasie kiedy przysługuje mi prawo do urlopu wychowawczego) chroni mnie zawsze przed zwolnieniem z pracy przez 12 miesięcy?W firmie pracuję 15 lat..

Od 1.09 wracam do pracy.

Wszystkie argumenty, przemawiające na korzyść pracy w IT sprawiają, że coraz częściej wśród młodych matek na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych zdarzają się te, chcące zmienić zawód i zostać programistkami.. Po powrocie do pracy po macierzyńskim i wykorzystaniu zaległego urlopu wypoczynkowego z mocy prawa nie ma ochrony przed ewentualnym wypowiedzeniem umowy.. Zobacz również: Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim.Jak uzyskać ochronę przed zwolnieniem?. Co najwyżej, rozkład czasu pracy Czytelniczki w zakresie drugiej zmiany zostałby tak zmieniony, że nie wykonywałaby ona pracy po godzinie 21.00.W marcu 2012 r. wróciłam z urlopu macierzyńskiego.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Zwolnienia zaraz po urlopie macierzyńskim to nadal jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień na polskim rynku pracy.. Jednakże można zastosować mechanizm który umożliwi uzyskanie takiej ochrony przez maksymalnie okres 12 miesięcy.Powrót do pracy po macierzyńskim a zmiany godzin .. Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika..

Mój wymiar czasu pracy został obniżony z 3/4 na 1/2.

Rozwiązaniem dla nich jest praca w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Pracodawca daje mi możliwość powrotu, ale do nowej lokalizacji.Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę po urlopie macierzyńskim Mój pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników.. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, bo wtedy będziesz musiała poświęcać więcej czasu dziennie na poszukiwania.. Z przepisów, które obowiązują w 2020 roku, wynika, że po porodzie możesz aż przez 12 miesięcy korzystać z płatnego urlopu.. Od stycznia znowu mam 3/4 etatu.. Wykorzystałam 16 z 26 dni urlopu.. Pracodawca nie może odmówić pracownicy udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, nawet jeżeli pracownik .Pan Artur w okresie od 1.04.2020 r. do 10.04.2020 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z minimalnym wynagrodzeniem, pracując od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie.. Obecnie przebywam jeszcze na urlopie macierzyńskim do 19.06, ale potem chciałam wybrać cały urlop wypoczynkowy (62 dni), co wypada na powrót do pracy na początku września.Jeśli zmiana pracy, to tylko na lepszą .. Przebywanie na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim nie powoduje proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.. Od 11.04.2020 r. strony ustaliły zmniejszenie wymiaru etatu do ½ z wynagrodzeniem minimalnym proporcjonalnym do wymiaru etatu.Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, ogólnie nie ma mnie w pracy od września 2008 (urodziłam dziecko, później macierzyński, później druga ciąża i teraz macierzyński).. Czy pracodawca musi mnie przyjąć z powrotem?Obowiązujące przepisy art. 182 1 § 4 Kodeksu pracy dopuszczają wprost i bez dodatkowych ograniczeń wykonywanie przez pracownika, w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (którego wymiar w 2011 roku wynosi 2 tygodnie), pracy na rzecz pracodawcy udzielającego tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.. Niebawem mam wrócić do pracy po urlopie (najpierw byłam na macierzyńskim, teraz korzystam jeszcze z zaległego wypoczynkowego).. Z dniem 6 czerwca miałam podpisać nową umowę ze zmienionym miejscem pracy.Czy zwykłe L4 po zmianie umowy ma wpływ na wysokość wynagrodzenia chorobowego w ciąży?. Pracodawca może więc wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę z pracownicą wracającą po urlopie macierzyńskim .Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.. Warunki korzystania przez pracowników z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego zostały unormowane w sposób szczegółowy przepisami art.176 - 189 (1) Kodeksu Pracy.Regulacje te zawierają nie tylko przesłanki dotyczące nabywania prawa do takich urlopów, ich wymiar, ale także gwarantują pracownikowi powrót do pracy po .Zmiana rozkładu czasu pracy: nie ma zastosowania termin 1-tygodniowy.. Zachęcam do kontaktu ze mną.. W twojej sytuacji, gdy opiekujesz się .Wypowiadanie umowy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.. W takim przypadku pracownik otrzymuje .Obniżenie etatu po urlopie macierzyńskim do 7/8 a ponowne zajście w ciążę.. - Nie było mnie w pracy od początku ciąży i przez cały .Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego dodatkowo wzięłam zaległy urlop wypoczynkowy do 17 lipca.. Niestety mój dotychczasowy dział został w całości przeniesiony o 300 km..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt