Zaiks wykaz utworów słownych muzycznych słowno-muzycznych druk
Pokazywane dane nie przesadzają o tym: • czy i w jakim zakresie ZAiKS zarządza prawami do utworu • jaki jest status twórców utworuStowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH.. Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z ty-Utwór współautorski jest utworem, który powstał w wyniku twórczej współpracy co najmniej dwóch osób, bez względu na to, czy pochodzące od współtwórców wkłady składają się na niepodzielną całość czy stanowią odrębne utwory, w szczególności należące do różnych dziedzin twórczości, np. tekst i muzyka.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH.. Pominięcie w wykazie wykonywanych utworów stanowi naruszenie praw twórców, umowy licencyjnej.. 3 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych publikujemy sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za 2011r.. WYKAZ UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH.. Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z tytułu wykorzystanych utworów.Title repertuar Author: SILK Created Date: 10/2/2007 12:00:00 AMStowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH..

F - utworów słownych stworzonych do filmów.

Na podstawie art. 104 ust.. oraz rodzi skutki prawne przewidziane w umowie.. UWAGA Wyszukiwarka wyświetla wyłącznie informacje o utworach zarejestrowanych w ZAiKS-ie.. Pomijanie w wykazie wykorzystywanych utworów stanowi naruszenie praw twórców.Organizatorzy swoim podpisem potwierdzają rzetelność danych wyszczególnionychw wykazach.Zaiks - WYKAZ UTWORÓW MUZYCZNYCH .. Formularze zgłoszeniowe (utworów z kategorii "małych praw") A - utworów muzycznych lub słowno-muzycznych.. Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z tytułu wykorzystanych utworów.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO- MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH.. Wykazy stanowią podstawę rozliczenia wynagrodzenia,Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działające w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH.. F1 - polskich wersji językowych do filmów zagranicznych..

B - utworów słownych.

Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z tytułu wykorzystanych utworów.Prosimy o zgłaszanie się twórców lub ich następców prawnych, którzy nie powierzyli ZAiKS-owi w zarząd autorskich praw majątkowych do utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych, choreograficznych i pantomimicznych.. Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z tytułu wykorzystanych .sŁownych, muzycznych, sŁowno-muzycznych i choreograficznych.. Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z tytułu wykorzystanych utworów.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH.. Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z tytułu wykorzystanych utworów.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO- MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH.. Zgłoszenie się jest niezbędne, aby otr.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH..

A1 - utworów muzycznych lub słowno-muzycznych ze współpracą zagraniczną.

Grałem niedawno imprezę, po której organizator wysłał mi plik do wypełnienia od ZAIKSu: " WYKAZ UTWORÓW MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH".. Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z tytułu wykorzystanych utworów.Licencja dotyczy publicznego wykonania „na żywo" przez muzyków, zespoły muzyczne lub publicznego odtwarzania z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń służących do odbioru programów radiowych utworów muzycznych i słowno-muzycznych stanowiących pierwszoplanową "muzykę do tańca" w trakcie wesel, zabaw sylwestrowych, studniówek i innych jednorazowych imprez tanecznych .Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH.. sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011r., w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania .Wzory wniosków.. wykonywanych podczas koncertu .Sprawozdania.. Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z tytułu wykorzystanych utworów.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH i CHOREOGRAFICZNYCH..

Wykazy stanowią podstawę rozliczenia wynagrodzenia,nych utworów.

Wykazy stanowią podstawę do obliczenia należności dla twórców z tytułu wykorzystanych utworów.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH.. Witam, Nie prowadzę za często imprez dlatego jestem zielony w tym temacie.. Jeśli nie jesteś pewny, którego wniosku wypełnienia wymaga sytuacja - zajrzyj TUTAJ.. WNIOSEK o zawarcie umowy o korzystania z utworówStowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt