Jak wysłać dokumenty do zus w płatniku

W celu wysłanie dokumentu do ZUS należy: 1.. Etap 1 - dodawanie dokumentu w e-Płatniku.. Czy będzie mogła to robić?. W tym celu należy wejść w menu program → nowy lub będąc w zakładce → ubezpieczeni utworzyć poprzez znaczek białej karteczki.Import deklaracji ZUS do programu Płatnik.. Tym przykładowym dokumentem będzie deklaracja rozliczeniowa ZUS-DRA.. Podczas pobierania danych płatnika mam komunikat „Podano niepoprawną wartość uwierzytelniającą.Dokumenty pięknie wyeksportowały się z programu k…


Czytaj więcej

Przykładowe uzasadnienie wniosku o urlop bezpłatny

W praktyce pracownicy najczęściej wnoszą wniosek o urlop bezpłatny z uwagi na osobistą sytuację, względy .Urlop bezpłatny udzielany jest na pisemny wniosek pracownika wraz ze wskazaniem terminu w którym chce skorzystać z urlopu.. Pracodawca nie ma prawa bez pisemnego wniosku pracownika skierować go na urlop bezpłatny, nie może go zmusić do skorzystania z takiego urlopu.Uzasadnienie wniosku o urlop bezpłatny Urlopy - rodzaje urlopów, zasady udzielania Karta urlopowa - wzór.. Jednym z podstawowyc…


Czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie studiów doc

Pobierz: Kryteria rozpatrywania wniosków o finansowanie studiów podyplomowych w 2020 roku (docx, 12 KB) Pobierz: Regulamin finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych (pdf, 185 KB) Pobierz: Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych (doc, 59 KB)Temat: Dofinansowanie studiów pracownika U mnie w pracy, dofinansowanie studiów występuję raczej tylko w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (głównie studiów MBA), w wysokości 50% kosztów.. Po zakończeniu…


Czytaj więcej

Jak prawidłowo ustalać okres zasiłkowy

Jeśli po wyczerpaniu tego okresu jesteśmy nadal niezdolni do pracy, możemy starać się o świadczenie rehabilitacyjne.. W takich sytuacjach prawidłowe ustalanie czy okresu zasiłkowego przysparza płatnikom wielu problemów.. Podstawę wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców ustala się inaczej niż dla pracowników, przy czym istnieje kilka wspólnych zasad, m.in. dotyczących długości okresu, z .Jak ustalić nowy okres zasiłkowy?. Zasiłek chorobowy może przysługiwać tylko przez ściśle określony okres, zwany…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo wspólnota mieszkaniowa wzór

Przed posłużeniem się poniższymi formularzami prosimy o zasięgnięcie opinii prawnej.. We wspólnocie mieszkaniowej może też dojść do udzielenia przez zarząd pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej.. Wspólnoty mieszkaniowe, w których liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy są zarządzane zgodnie z ustawą o własności lokali a nie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania .. Pobierz darmowy wzór w formacie pdf lub doc na u…


Czytaj więcej

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu z wydziedziczeniem

W takim razie pora na sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i złożenie go w odpowiednim sądzie.Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po moim mężu - Józefie Kowalskim, urodzonym w dniu 2 stycznia 1939 r. w Warszawie, zmarłym w dniu 12 maja 2011 r. w Warszawie, przed śmiercią na stałe zamieszkałym w Warszawie.Uwagi do wniosku Do wniosku należy dołączyć: - opłatę sądową w wysokości 100 zł - dodatkowo każdy ze spadkobierców j…


Czytaj więcej

Przed kim odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa

Na terenie kraju działa łącznie 118 spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich.Znajdują się one przede wszystkim na terenach wiejskich i małych miejscowościach.Zasady określające zakres obowiązków Spółdzielni i członków Spółdzielni, w zakresie napraw lokali oraz rozliczeń z tego tytułu .. Granica odpowiedzialności za instalacje wodne pomiędzy wspólnotą a indywidualnym właścicielem przebiega na zaworach odcinających, montowanych na pionach wody zimnej i wody ciepłej.Fundusz remontowy w spółdzielni mi…


Czytaj więcej

Przykład wypełnionego sprawozdania z wykonania zadania publicznego 2019

zm.) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację naInstrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.. Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania.. zm.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO…


Czytaj więcej

Przelew z podzieloną płatnością

Korzyści z podzielonej płatności VAT skłaniają wielu przedsiębiorców do stosowania tego mechanizmu.. 1 projektu zmienianej ustawy o VAT - jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony .ank wyśle płatność podzieloną z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT).. Doty…


Czytaj więcej

Wniosek o certyfikat na kartę cepik

UWAGA: dla certyfikatu SSL (nowego lub odnowienie) należy wybrać "wniosek o certyfikat klucza publicznego dla operatora w pliku".. Dodatkowo należy pamiętać, że niezbędne jest również .Klasyczny podpis na fizycznej karcie kryptograficznej - certyfikat kwalifikowany w nowej strukturze SHA-2; Nowość: ePodpis Certum - Aktywacja Karty Wypełnienie wniosku o wydanie certyfikatu kwalifikowanego (SHA-2) Nowość: ePodpis Certum - Pobranie Dokumentów Wygenerowanie dokumentów po wypełnieniu formularza akt…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt