Zaświadczenie o stanie cywilnym dla obcokrajowca

Dokument ten musi też zawierać informację o danych osobowych i stanie cywilnym obcokrajowca .Oznacza to, że w przypadku zwolnienia aktualna karta pobytu traci ważność, a obcokrajowiec powinien ubiegać się o nowe zezwolenie na pracę oraz o nową kartę pobytu.. Posługiwanie się tylko jednym dokumentem ma na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowania .Przed zawarciem związku małżeńskiego, gdy jedno z narzeczonych jest obcokrajowcem, konieczne jest przedstawienie w Urzędzie Stanu Cywilnego zaśw…


Czytaj więcej

Ważność zaświadczenie o niekaralności dla wychowawców kolonijnych

Proszą o niego pracodawcy, jego okazanie jest obowiązkowe dla nauczycieli czy wychowawców kolonijnych.. : Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn.. ZoNK musi posiadać znak sądowy oraz informację o tym, że dana osoba nie figuruje w rejestrze karnym.. Kategorie KRK Tagi Krajowy Rejestr Karny, KRK, zaświadczenie o niekaraności Zobacz wpisy.. Od 26 maja 2014 r. wychowawcy kolonijni oraz kierownicy kolonii będą musieli przedstawiać touroperatorom oświadczenia o niekaralności bądź zaświadczenia z Krajoweg…


Czytaj więcej

Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

W praktyce odnalezienie przestępcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej może być uzależnione od woli pokrzywdzonego, a dokładniej od złożonego przez niego wniosku- zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.Działając w imieniu Osoby pokrzywadzonej, na podstawie art. 209 § 2 Kodeksu Karnego, składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, stypizowanego w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego przez: _____ (imię i nazwisko dłużnika a…


Czytaj więcej

E-certyfikat rezydencji podatkowej

), przewiduje obowiązek poboru przez wypłacającego (płatnika) podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne podmioty w Polsce.. Dysponowanie certyfikatem rezydencji podatkowej podatnika pozwala na zastosowanie przepisów o unikaniu .Osoby, które zmieniły rezydencję dla celów podatkowych powinny poinformować o tym urząd skarbowy.. Praktyka pokazuje jednak, że nawet w tak krótkim, dwustronicowym piśmie mogą pojawić się istotne błędy, a w dobrym interesie każdego przedsiębiorcy leż…


Czytaj więcej

Protokół przyjęcia zawiadomienia o wykroczeniu wzór

Protokoły, uchwały - zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia (tu jesteś) Obowiązkowe dokumenty.. Wykroczenie art. 107 (3) wyroki o stalkingu (12) wzór zawiadomienia o stalkingu (2) .Warto podkreślić, że skoro zawiadomienie o przestępstwie może złożyć każda osoba, może to również zrobić małoletni.. Może również zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, jeśli w jego zawiadomieniu zabrakło jakiś istotnych szczegółów.Od momentu przejęcia terenu z pomocą protokołu po jego oddanie,…


Czytaj więcej

Wniosek o stypendium socjalne 202021

Regulamin [pdf, 278.31 kB] Wniosek o przyznanie stypendium rektora [docx, 15.98 kB] Katalog osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych - stypendium rektora [pdf, 373.48 kB] Wniosek o stypendium socjalnego [docx, 14.95 kB] Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych [docx, 14.59 kB]Wniosek o stypendium socjalne WNIOSKI STYPENDIALNE SKŁADANE PRZEZ USOSWEB (socjalne, w zwiększonej wysokości, dla niepełnosprawnych, zapomoga) Przed rozpoczęciem procedury składania wniosku zapozna…


Czytaj więcej

Życzenia z okazji jubileuszu firmy od pracowników

Pracownikom i Dyrekcji firmy życzymy wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z codziennej pracy.. Ich przywiązanie i pozytywne opinie to jeden z najwspanialszych prezentów z okazji jubileuszu.Podziękowania, listy gratulacyjne i życzenia z okazji jubileuszu.. Wysyłka w 1-3 dni robocze .. Z drugiej strony - z tej okazji bliscy składają nam życzenia i gratulacje .Najlepsze życzenia urodzinowe!. Życzenia firmowePrezenty dla pracowników z okazji jubileuszu firmy - rozliczenie podatkowe.. Szanowny P…


Czytaj więcej

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych wzór

Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych .Na początku marca uchylony został przepis regulujący zasady udostępniania danych osobowych przez administratorów.. Art na które ja się powołuję przy wniosku nr 1 to: art. 23 ust.. 1 - nieodpłatnie, dla podmiotów, o których mowa w pkt.. Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy ski…


Czytaj więcej

Mobilna karta dużej rodziny wniosek

Duplikat kosztuje natomiast 9,40 zł.. Jest napisane , że członek rodziny wielodzietnej, a więc wg mnie może złożyć po prostu dorosły członek rodziny (art 10. ust.. Wysłany wniosek trafi bezpośrednio do gminy, do systemu służącego do obsługi wniosków o Kartę Dużej Rodziny.. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r.. Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny.. 1., ust.. Sprawdź listę ulg przysługujących posiadaczom Karty…


Czytaj więcej

Kosztorys na roboty remontowe pekao są jak wypełnić

Z tego co się orie.Mam zrobić kosztorys remontowy do PKO BP i niewiem jak się do tego zabrac,jak napisać i kompletnie nic,co mogę uwzględnić w tym kosztorysie.. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji .Jak przygotować kosztorys budowlany .. Kalkulatory są o kant.dMi materiały na dom 140m w technologii Ytong wyszly ok .. żeby po nim poprawiać albo że inne roboty będą dwa razy .16 Roboty malarskie IV.. W o…


Czytaj więcej