Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

.Wniosek o udzielenie pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (tak, by w całym okresie otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru; wniosek ten musi być złożony najpóźniej 21 dni po porodzie, art.179 1 § 1 KP) ma zawierać:Przepisy prawa.. W celu łączenia urlopu rodzicielskiego lub jego części z pracą należy złożyć stosowny wniosek.Wnioski ZAS-55.. Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek …


Czytaj więcej

Wniosek o przedłużenie terminu wzór doc

Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .. Wniosek o wydanie, przesłanie odpisu postanowienia, wyroku ze stwierdzeniem prawomocności Wniosek o zezwolenie na wykonanie fotokopii dokumentów z akt sprawy Wniosek o zezwolenie na użycie samochodu przez biegłego Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.WZÓR PODANIA O PRZEDŁUŻENIE SESJI Imię i nazwisko Łódź, dn. 4.3 / 5 z 4 ocen.. Prezentujemy kilka bardzo przydatnych wzorów wniosków, które związan…


Czytaj więcej

Wniosek o interpretacje przepisów do ministerstwa

Dyrektor KIS miałby prawo w takich przypadkach pobrać nie 40 zł, a 2.000 zł.teresowanych chcących złożyć wniosek o wydanie indywi-dualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.. Autorzy pisma chcą, żeby Mateusz Morawiecki wydał rozporządzenie (lub interpretację ogólną), na .Kto może wystąpić z wnioskiem o interpretację ogólną.. Wiele spraw trafi więc do sądów.. 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000Instrukcja wypełniania ORD-IN.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data…


Czytaj więcej

Obwieszczenie o monitoringu w zakładzie pracy wzór

Od 1 kwietnia będą zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy.. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy regulaminu pracy przez zakład zatrudniający mniej niż 20 pracowników.. Dane osoby odbywającej kwarantannęO nas.. Pytanie: Zatrudniam pracowników, którzy do tej pory byli zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy.. Na podstawie art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.. Opinie klientów.. Są to systemy: pracy weekendowej, skróconego tygodnia pracy.. wiem, że można …


Czytaj więcej

Ile czasu na podważenie testamentu

Najczęściej do jego podważenia dochodzi w pierwszym przypadku - poprzez .Dz.U.2020.0.1575 t.j.. Witam, mam następujący problem: W 2017r zmarła Matka pięciu córek, na córkę nr 1 był sporządzony testament odręczny dotyczący nieruchomości (domu), w tym samym roku odbyła się sprawa otwarcia testamentu ( stwierdzenie nabycia spadku ), .W opisanej przez Panią sytuacji mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym, ponieważ zmarły spadkodawca spisał testament na rzecz syna znajomych.. Jednakże jeśl…


Czytaj więcej

Upoważnienie do wyrejestrowania samochodu w wydziale komunikacji

Dokument wymagany jest do upoważnienia osoby trzeciej - pełnomocnika do występowania w naszym imieniu w urzędzie komunikacji do wykonywania czynności prawnych takich jak rejestracja, przerejestrowanie pojazdu, składaniu podania o wydanie wtórnika dokumentu pojazdu czy tablic rejestracyjnych.Wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu i innych pojazdów.. przerejestrowanie pojazduWyrejestrowanie pojazdu - Wniosek Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w…


Czytaj więcej

Opłata za używanie znaku towarowego

W większości przypadków prawa do znaku towarowego lub licencje przekazywane są w cenie towaru, bez ich odrębnego specyfikowania w umowie czy na fakturze.. W związku z tym opłaty te należy zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.. Uiszczamy opłatę za użytkowanie znaków towarowych dla kontrahenta z Niemiec w wysokości 1200 euro.. Zaznajomieni z tematem prawnicy bez problemu .Ochrona znaku towarowego na rynku europejskim wymaga jego zgłoszenia w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewn…


Czytaj więcej

Indywidualną interpretacja podatkowa termin

Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2020 r.Art.. § 2.Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Przedłużenie terminów wydawania interpretacji indywidualnych.. Podatnicy chętnie z nich korzystają …


Czytaj więcej

Budowa altany ogrodowej przepisy 2020

1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) przy spełnieniu określonych warunków nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.Od 2015 roku zmieniły się przepisy dotyczące budowy altan ogrodowych.. O tym, czy masz obowiązek zgłosić lub uzyskać pozwolenie na budowę altany, decyduje jej .Budowa ogrodzenia - przepisy obowiązujące w 2020 roku.. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulow…


Czytaj więcej

Wzór przeniesienia nauczyciela do innej szkoły za jego zgodą

1 pkt 2 Karty Nauczyciela (art. 20 ust.. 1 pkt 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo .Z przepisu ust.. zm.) - dalej KN, nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę (przeniesienie na wniosek nauczyciela) lub z urzędu za jego zgodą (przeniesienie z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.Szukam wzorów dokumentów związanych z przeniesieniem nauczyciela na podstawie art. 18 ust 1 KN na jego prośbę …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt