Zgoda na wykorzystanie nazwy firmy

Nie da się ukryć, że najczęściej wybiegamy poza przedstawione w nim punkty.. z o.o. zabronione.. Firma którą wynajmowałam do wykonania dla mnie prac umieściła na swojej stronie moja firmę w zakładce "zaufali nam" A nasza współpraca zakończyła się awanturą i nie byliśmy pytani o zgodę, .wykorzystanie nazwy/loga firmy w liscie klientow: x : Firma X chce zamiescic na swojej stronie liste klientow, z ktorymi wspolpracuje, badz ktorych obslugiwala- aby zwiekszyc swoja wiarygodnosc.. Dlatego też, aby…


Czytaj więcej

Prawa matki po urlopie macierzyńskim

Pojęcia urlopu i zasiłku macierzyńskiego często są mylone, a to dwie różne sprawy: urlop to przerwa w pracy - i mają do niej prawo wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę, a zasiłek to świadczenie pieniężne.Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę po urlopie macierzyńskim.. W związku z tym, młoda mama, przebywając w domu z .Jak wspominano na wstępie artykułu w określonych przypadkach prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje również ojcu dziecka.. Czy złożenie wniosku o obniżenie etat…


Czytaj więcej

Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

Jeśli ktoś nie wniesie opłaty, sąd powinien wezwać do jej uzupełnienia.. Opinie klientów.. Apelacja Wniosek o uzasadnienie wyroku Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy Wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzęduNisko, dnia.. Zgodnie z tym przepisem: § 1.. Sąd drugiej instancji uznał, że strona do wniosku o doręczenie wyroku W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wy…


Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Barbara .Nie można postawić jednej diagnozy i powiedzieć, że za zakażenie gronkowcem w szpitalu należy się 300 tysięcy złotych, a za ciężki uraz okołoporodowy kwota należna tytułem zadośćuczynienia to np. 700 tysięcy złotych.. Wysokość odszkodowania.. Funkcję zadośćuczynienia bardzo trafnie określił Sąd Apelacyjny w Katowicach .Zadośćuczynienie za błąd medyczny Zadośćuczynienie przysługuje zgodnie z art. 445 k.c.. Jeśli jesteś .Odszkodowanie za błąd medyczny jest często rozumiane jako ogół wszy…


Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o przeniesienie do innej jednostki

Mam pytanie.. Zwykle w przypadku zmiany specjalności jest to prodziekan lub dziekan, w przypadku zmiany samego kierunku dziekan, zmiany uczelno - dziekan i rektor.Mam ten sam problem mianowicie, mój wniosek trafił do Warszawy juz 12 kwietnia i od tej pory cisza.. Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości: Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości poprzez porozumienie zmieniające.. Ktoś pisał?. Mianowicie chodzi m…


Czytaj więcej

Pozew o alimenty wzór uzasadnienia

Pomocny może okazać się nasz wzór.. Uzasadnienie.. Ale wracając do tematu: Zdarza się, iż ktoś pisze samodzielnie pozew o rozwód - prosi sąd, aby rozwiązał małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie.Poniżej przedstawiony został wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu.. Prawidłowo sporządzony pozew o alimenty powinien składać się z następujących elementów: Jak zwykle przy sporządzaniu pism urzędowych, powinieneś pamiętać o wskazaniu miej…


Czytaj więcej

Wyznacz ogólny wyraz ciągu arytmetycznego

Suma n-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.Wyznacz kilka początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego a n, wiedząc, że jego początkowe wyrazy spełniają warunki a 1 + a 2 + a 3 = 12 oraz a 1 ∙ a 2 ∙ a 3 = 28. sposób I. a1+a2=7 a1*a2=10 to jest.. - rozwiązanie zadania.. Dziesiąty wyraz tego ciągu jest równy:Napisz wzór ogólny ciągu arytmetycznego, którego pierwszy wyraz wynosi , a różnica tego ciągu jest równa .. a_1+r=a_2 r=a_2-a_1=4-6=-2 różnica ciągu.. Wyznacz wzór ogólny na -ty wyraz ciąg…


Czytaj więcej

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki zoo

W praktyce problematyczne może okazać się rozstrzygnięcie, do jakiego organu spółki należy skierować oświadczenie o rezygnacji, aby uznać je za skutecznie złożone.. Do tej pory nieodosobnione były przypadki, w których osoba pełniąca funkcję jednoosobowego zarządu składała z dnia .O rezygnacji członka zarządu pojawiły się do tej pory już 2 wpisy na blogu: Rezygnacja członka zarządu i Rezygnacja członka zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu.Powracam do tematu krótkim wpisem o rezygnacji czło…


Czytaj więcej

Oświadczenie o braku zmian arimr 2020 druk

W tym roku oświadczenia składać można od 2 marca do 15 kwietnia.. Taki formularz rolnicy będą .Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku mogą złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.. Do tej pory rolnicy składali je głównie osobiście, ale teraz Agencja .Z kolei od 2 marca do 15 kwietnia 2020 roku rolnicy będą mogli składać papierowe oświadczenie potwier…


Czytaj więcej

Wniosek o powołanie biegłego sądowego wzór

Sąd może dopuścić opinię biegłego jako dowód z .Sąd Okręgowy w Warszawie al.. czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)Wniosek o zarejestrowanie zmian w składzie zarządu spółki z o.o. (KRS Z3) - wzór: Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej: Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dzieckaWniosek o zezwolenie na użycie samochodu przez biegłego Wniosek o zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym Wniosek o zwrot utraconego zarobku dziennego …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt