Pozew do sądu pracy o odszkodowanie

Pozew ten składa się do sądu pracy w sytuacji, gdy pracownik uważa, że rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest nieuzasadnione, ale nie zamierza kontynuować stosunku pracy.Pracownik ma prawo wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, co może skutkować przyznaniem mu odszkodowania lub nakazem przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.. Pozwy - serwis poradniczy o pozwach.. O zasądzenie na rzecz powoda od pozwanego poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami…


Czytaj więcej

Oświadczenie nabywcy wdt 2020 wzór

Trzeba się natomiast zagłębić w treść Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do .Podatek VAT i akcyza.. Omówienie i lista płac 2020 wzór .Od 1 stycznia 2020 r. Rozporządzenie wprowadza domniemanie wysłania lub przetransportowania towarów na terytorium państwa członkowskiego ich przeznaczenia w sytuacji, gdy podatnik dysponuje odpowiednim zestawem dokumentów, których zakres uzależniony jest od tego, która ze stron transak…


Czytaj więcej

Odmowa zasiłku celowego na opał

Zasiłek ten przyznaje się osobom i rodzinom .Zasiłek celowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy niż 477 zł (to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej).Sygnatura: 6320 Zasiłki celowe i okresowe Hasła tematyczne: Pomoc społeczna Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 30/06/2010 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Treść wyniku: Oddalono skargę .Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontrak…


Czytaj więcej

Jaki sąd nadaje klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu

Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu.. Treść brzmienia klauzuli określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.01.2005r, w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. Nr 17, poz. 154 ze zm.).akty notarialne, w których dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji.. Klauzula nadawana jest na wniosek wierzyciela w formie postanowienia.. Dłużnik nie zapłacił, więc szybko złożyliśmy do Sądu wniosek o nadanie aktowi klauzuli wykona…


Czytaj więcej

Koszty postępowania klauzulowego w postępowaniu karnym

Wg mnie jest tak: Zgodnie z art. 196 § 1 kodeksu karnego wykonawczego W razie orzeczenia obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby, która nie brała udziału w sprawie, nawiązki lub świadczenia […]Koszty postępowania klauzulowego powinien więc ustalić sąd nadający klauzulę wykonalności, zgodnie z zasadą, że koszty postępowania egzekucyjnego powinny być ustalone w postępowaniu egzekucyjnym, z którego wynikły.. Powyższe orzeczenie uprawomocniło się w dniu 11 lutego 2015 roku.…


Czytaj więcej

Pozwolenie na rozbiórkę budynku w granicy działki

Otrzymałem informację, że nie ma możliwości rozebrania tego obiektu na mocy zgłoszenia rozbiórki, lecz muszę wnioskować o pozwolenie na rozbiórkę.Uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę wymaga na przykład rozbiórka parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy większej niż 25 m 2 lub nawet niewielkiego budynku mieszkalnego, jeżeli stoją zbyt blisko granicy działki, czyli w odległości mniejszej od połowy ich wysokości.. Jeśli nie - bez względu na ww.. Należy pamiętać, że w wielu p…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka wzór

12 - wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób powiadomienia o gotowym do odbioru dokumencie paszportowym, wpisując numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, pkt.. Dzięki za podpowiedź i potwierdzam, że się da!. Orzeczenie sądu zastępuje zgodę rodzica na wydanie paszportu dziecku.. Potrzebnych jest kilka innych dokumentów, takich jak dowód wpłaty i zgoda obojga rodziców na wydanie paszportu (chyba, że oboje stawią się w urzędzie wydającym paszporty).Wnioski o wydanie paszportu dla osoby d…


Czytaj więcej

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Złóż wniosek o rozłożenie tych należności na raty i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc.. UZASADNIENIE <napisać jakieś uzasadnienie, np.:Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS, jest gotowym wnioskiem przygotowanym przez ZUS (ZUS RSR).. Spoczywa na Tobie dług, którego nie jesteś w stanie spłacić jednorazowo?. W życiu człowieka zdarzają się sytuacje, w których racjonalne myślenie odchodzi na boczny tor i przymykamy oko na to, że wydajemy pieniądze lekką ręką.. Uzasadnienie w ty…


Czytaj więcej

Uchwała o zawieszeniu spółki z oo wzór

Czy można podjąć uchwałę, jeśli część z nich nie została poinformowana o posiedzeniu?Uchwała nr ……….. Załatwiaj wszystkie sprawy przedsiębiorcy na biznes.gov.plTakże więc spółka z o.o. może skorzystać z zawieszenia działalności, regulowane art. 14 tej ustawy.. Jeżeli zmienia .rada.. 1997 Nr 121, poz. 769, tj. Dz.U.. Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej podpisuje zarząd spółki, zgodnie z reprezentacją.Powierzenie takie powinno wynikać z umowy spółki, uchwała zostanie zgłos…


Czytaj więcej

Teczka nauczyciela stażysty 2018

Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Przygotowanie tej teczki jest dla nauczycieli najbardziej kłopotliwe.. Plan rozwoju zawodowego.. Stopień nauczyciela stażysty uzyskuje każda osoba, która rozpoczyna pracę w placówce (art. 9a ust.. Powinny znaleźć się w niej dokumenty, które przekonają komisję egzaminacyjną, że nauczyciel kontraktowy spełnia wymagania niezbędne do awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.Zarówno nauczyciel stażysta jak i nau…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt