Wojskowe biuro emerytalne druki
261444377 [email protected] Archiwum Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie!. Informacje Druki.. Druki do pobrania w formacie PDF: Wniosek o przyznanie emerytury/renty inwalidzkiej; Wniosek o przyznanie renty rodzinnej .. ADRES; WYKAZ TELEFONÓW; MAPA DOJAZDU; ePUAP; ORGAN ODWOŁAWCZY; Pozostałe.. Aktualności.. Wojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie od dnia 25 maja 2020r.. Strona Główna - Galeria - Druki .- Wniosek o skierowanie na badanie do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej - Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do emerytury / wojskowej renty inwalidzkiej - Wniosek o realizację przyznanego prawa do dodatku weterana poszkodowanegoWojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie ul. Rakowicka 22 30 - 901 Kraków REGON: 351511421 NIP: 675-000-55-65 Godziny przyjmowania interesantów WBE:W związku ze wznowieniem przez Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie bezpośredniej obsługi interesantów oraz trwającym nadal zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie WBE do niezbędnego minimum, wyłącznie w przypadkach, gdy osobiste stawiennictwo jest niezbędne do załatwienia sprawy.nowe zasady obsŁugi interesantÓw szanowni paŃstwo, w zwiĄzku z nasileniem epidemii koronowirusa, od dnia 26 paŹdziernika 2020 r. do odwoŁania, wojskowe biuro emerytalne w bydgoszczy jest czynne od poniedziaŁku do piĄtku w godzinach od 7:30 do 15:30.i doręczania wojskowej renty rodzinnej - Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Wojskowe Biuro Emerytalne w Zielonej Górze Emerytura wojskowa..

Niezbędne druki pobrać można w sekcji "Druki".Wojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie.

Osoby wchodzące do Biura zobowiązane są zdezynfekować ręce, a także mieć zasłonięte usta oraz nos.Adres: Poczta elektroniczna: Telefony: Zasięg terytorialny: ul. Do Studzienki 47 80-227 Gdańsk: [email protected]: Punkt informacyjny: 261-212-566 Sekretariat: 261-212-565 (fax 261-212-520)INFORMACJA.. Emerytura wojskowa została uregulowana ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.. KOMUNIKATY; RODO; Kontakt.. Pozostałe kwoty powodujące zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytalno - rentowych pozostały nie zmienione.Wojskowe Biuro Emerytalne Łódź Źródłowa 52 91-735 Łódź tel.. 261656953 [email protected] Archiwum Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Wojskowe Biuro Emerytalne Szczecin Głowackiego 5 70-238 Szczecin tel.. Przypominamy o konieczności stosowania reżimu sanitarnego.. 261131832 [email protected] Archiwum Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie Spadochroniarzy 5A 20-043 Lublin tel.. 261656953 [email protected] Archiwum Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdlonych do samodzielnej egzystencji (500+)..

Zgodnie z art. 1 wspomnianego aktu prawnego żołnierzom zwolnionym ze służby przysługuje z budżetu państwa zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby.

Strona Główna.. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura prosimy o ograniczenie wizyt w WBE do niezbędnego minimum.W sprawie skarg i zażaleń Dyrektor WBE przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach: 10:00-12:00.. 261452267 [email protected] Archiwum Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej .Z dniem 01.09.2020 r. zmieniają się kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.. uprzejmie prosimy osoby ktÓre przyjdĄ do siedziby biura o przestrzeganie zasad epidemiologicznych - maska lub przyŁbica na twarzy.Wnioski do Dyrektora Biura można składać do skrzynki pocztowej przy wejściu do WBE - dokumenty złożone do skrzynki będą przyjmowane BEZ POTWIERDZENIA ODBIORU.. 22 października 2020 Obrady ministrów obrony NATOW związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń wprowadzanych w czasie epidemii koronawirusa sars-cov-2 Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku Od 22.05.2020 r. wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie biura.Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu Obornicka 128a 50-984 Wrocław tel..

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie ... Druki do pobrania  Druki do pobrania EMERYTURA: Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury wojskowej: Pobierz: Wniosek o wydanie legitymacji: Pobierz: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przynależności do NFZ: Pobierz:Wojskowe Biuro Emerytalne Szczecin Głowackiego 5 70-238 Szczecin tel.

Aktualizacja z dnia 11.09.2019 r.Wojskowe Biuro Emerytalne Łódź Źródłowa 52 91-735 Łódź tel.. 261183397 [email protected] Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice O nas.. KIEROWNICTWO; ZADANIA; STRUKTURA; Aktualności.. DRUKI DO POBRANIA; SPRAWY EMERYTALNE.. Natomiast członkom ich rodzin takie .Wojskowe Biuro Emerytalne Białystok Kawaleryjska 70/126 15-325 Białystok tel.. wznawia obsługę interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.. Druki do pobrania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt